Interpellasjoner er saker med forslag til vedtak. En interpellasjon må oppfylle vilkårene i kommuneloven § 11-3, jfr. reglement for saksbehandling pkt. 6.3.1

2020