Oversikt over gruppeledere

Oversikt over gruppeledere.

Parti Navn E-post
Høyre Kristin Surlien pol.kristin.surlien@drammen.kommune.no
Fremskrittspartiet Ulf Erik Knudsen pol.ulf.erik.knudsen@drammen.kommune.no
Kristelig folkeparti Turid Solberg Thomassen pol.turid.solberg.thomassen@drammen.kommune.no
Pensjonistpartiet Randi Eng pol.randi.eng@drammen.kommune.no
Arbeiderpartiet Lina Strandbråten pol.lina.strandbraten@drammen.kommune.no
Venstre Herman Ekle Lund pol.herman.ekle.lund@drammen.kommune.no
Sosialistisk Venstreparti Tony Burner pol.tony.burner@drammen.kommune.no
Miljøpartiet De Grønne Cathrin Janøy pol.cathrin.janoy@drammen.kommune.no
Rødt Jørgen Harboe Wilhelmsen pol.jorgen.harboe.wilhelmsen@drammen.kommune.no
Industri- og næringspartiet Lars Stenberg pol.lars.stenberg@drammen.kommune.no
Senterpartiet Simon Nordanger pol.simon.sebastian.nordanger@drammen.kommune.no
Partiet Sentrum Sajid Mukhtar pol.sajid.mukhtar@drammen.kommune.no