Presentasjoner

Presentasjoner vist i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og råd.

2024

Kommunestyret
Formannskapet
Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering
Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv
Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
Hovedutvalg for tekniske tjenester
Studentutvalget
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Partssammensatt samarbeidsutvalg
Godtgjøringsutvalget
Valgstyret
Andre møter

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering

Hovedutvalg for kultur, idrett, frivillighet og byliv

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Studentutvalget

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Partssammensatt samarbeidsutvalg

Godtgjøringsutvalget

Valgstyret

Andre møter

Til toppen

Presentasjoner fra 2023

Eldre presentasjoner

Har du behov for å se presentasjoner vist i politiske møter i 2019-2022, send e-post til Politikerpost@drammen.kommune.no