Presentasjoner

Presentasjoner vist i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene og råd.

2023

Kommunestyret
Formannskapet
Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
Hovedutvalg for tekniske tjenester
Studentrådet
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Partssammensatt samarbeidsutvalg
Godtgjøringsutvalget
Valgstyret
Andre møter

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning

Hovedutvalg for tekniske tjenester

Studentrådet

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Partssammensatt samarbeidsutvalg

Godtgjøringsutvalget

Valgstyret

Andre møter

Til toppen

Eldre presentasjoner