Presentasjoner vist i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

2020

2019

Kommunestyret