Kjell Arne Hermansen (H) er ordfører i Drammen kommune.