Om ordføreren

Kjell Arne Hermansen (H) er ordfører i Drammen kommune.

Ønsker du å ta kontakt med ordføreren? Send en e-post til ordforers.sekretaer@drammen.kommune.no

Ordførers oppgaver

Ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet, og er kommunens fremste offentlige representant. Hverdagen til ordfører består av henvendelser og møter med innbyggere. Han representerer Drammen kommune i ulike sammenhenger, både lokalt og nasjonalt.

Ordfører har representasjonsoppdrag og mottakelser, offisielle åpninger, besøk i skoler, barnehager, eldresenter og andre institusjoner. Han har også en rekke møtepunkt med lag og foreninger innen idrett og kultur, samt lokale næringsaktører.

Ordføreren er rettslig representant for kommunen, og har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte organer.

Personalia

 • Fødselsdato: 13. februar 1966
 • Sivilstatus: gift, en sønn
 • Aksjemegler

Utdanning

 • Handelsskole Gjerdes VGS 1985
 • Diverse kurs og fag via BI og Norges Fondsmeglerforbund 1986-2021

Tidligere arbeidsgivere

 • Arctic Securities, aksjemegler 2019-dd
 • Privat investor/bedriftsrådgivning 2015-2019
 • Swedbank, aksjemegler 2010-2015
 • Privat investor/forvalter 2003-2010
 • First Securities, aksjemegler 2000-2003
 • Elcon Securities, aksjemegler 1996-2000
 • Svenske Handelsbanken, aksjemegler/leder 1995-1996
 • Noka Securities, aksjemegler 1993-1995
 • SPN Fonds, aksjemegler 1987-1993
 • Sparebanken Buskerud, aksjemegler 1986-1987

Språk

 • Norsk
 • Engelsk, til dels
 • Har dysleksi

Politisk erfaring

 • Leder Drammen Høyre 2020-dd
 • Formannskapet, 1. vara 2019-dd
 • Fraksjonsleder i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 2019-dd
 • Kommunestyrerepresentant 2019-dd, listeplass 5
 • Kommunestyrekandidat 2019, listeplass 8 kummulert
 • Kampanjeleder nye Drammen 2018-2019
 • Programkomite for nye Drammen 2018
 • Interimsstyret nye Drammen 2017-2019
 • 1. nestleder Drammen Høyre 2017-2019
 • Årets ildsjel, nasjonal kampanjesamling 2017
 • Kampanjeleder Drammen Høyre 2016-2017
 • 2. nestleder Drammen Høyre 2015-2017
 • Fraksjonsleder i komite for kultur, idrett og byliv 2015-2019
 • Kommunestyrerepresentant 2015-2019, listeplass 9
 • Kommunestyrekandidat 2015, listeplass 44

Ikke politiske organisasjonsoppdrag

 • Viken anleggsutvalg i NIF, 2019-dd
 • Norges Bandyforbund, 2014-2015
 • Konnerud IL, medlem hovedstyret 2012-2015, tildelt hederstegn 2013
 • Konnerud IL, ansvarlig prosjekt interkommunalt kunstisanlegg 2012-2014
 • Konnerud IL, ulike oppgaver, deriblant leder for Bandygruppa 1993-2015
 • Hovedtillitsvalgt for HV i distrikt 06 1993-2006
 • Nestleder for Håkonsvern Orlogsstasjon inklusiv alle fartøyer 1985-1986
 • Hovedtillitsvalgt UVBI (U-båt og Dykkere i marinen) 1985-1986
 • Russestyret 1985
 • Tillitsvalgt videregående 1984-1985