Buskerudkonferansen

Se opptak av Buskerudkonferansen 2023

Den 12. april 2023 inviterte ordfører Monica Myrvold Berg til den første Buskerudkonferansen. Konferansen ble holdt for ordførere, kommunedirektører og andre representanter fra kommunene for å diskutere deres forventninger til nye Buskerud fylkeskommune.

I tillegg deltok det representanter fra fylkeskommunen, fylkestingspolitikere og stortingspolitikere. Konferansen ønsket å sette søkelyset på mulighetene og utfordringene for det nye fylket.