Råd og veiledning

I henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Tjenesten skal styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon.

Økonomisk rådgivning kan være aktuelt ved bortfall av inntekt, overgang fra arbeidsinntekt til trygdeytelser eller bare dersom du ønsker økonomisk veiledning. Rådgivningen kan innebære kartlegging av økonomisk situasjon, gjeldsrådgivning, opplæring i økonomistyring og budsjettering.

I følge Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 skal «Kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer».

Slik ber du om tjenesten

Du kan logge deg inn på NAV.no og skrive til oss dersom du ønsker tjenesten. Du kan også be om tjenesten ved å ringe Nav på 55 55 33 33 eller snakke med din veileder og be om tjenesten. 

Du kan lese mer om tjenesten her: Tjenesten råd og veiledning