Planforum

Et administrativt planforum er en arena for faglig informasjon og dialog om overordnete arealplan- og byggesaker mellom kommunen og eksterne aktører.

Planforumet skal legge til rette for at ulike aktører kan medvirke i arbeidet med utviklingen av kommunens service og tjenester. Målgruppen er eiendomsutviklere, tiltakshavere, forslagsstillere, konsulenter, arkitekter og grunneiere.

Planforum 21. mai 24

Agenda for møtet:

  • Velkommen! (oppsummering av tilbakemeldingene fra planforum 06.12.23)
  • Utvikling av næringsarealer i Drammensregionen
  • Planinitiativ - hvordan jobber Drammen kommune i oppstartsfasen
  • Hvordan redusere mangler i byggesaker

Planforum 6. desember 23

Planforum 3. mai 23

Onsdag 3. mai ble årets andre planforum arrangert.

Planforum 24. januar 23

Den 24.01.23 ble årets første planforum avholdt. I lenkene under finner du videoopptak fra møtet, samt power-point presentasjonen som ble vist. 

Planforum 27. september 22

Planforum 30. mai 22

Planforum 10. mars 22