Planforum

Et administrativt planforum er en arena for faglig informasjon og dialog om overordnete arealplan- og byggesaker mellom kommunen og eksterne aktører.

Planforumet skal legge til rette for at ulike aktører kan medvirke i arbeidet med utviklingen av kommunens service og tjenester. Målgruppen er eiendomsutviklere, tiltakshavere, forslagsstillere, konsulenter, arkitekter og grunneiere.

Planforum 3. mai 23

Onsdag 3. mai ble årets andre planforum arrangert.

Planforum 24. januar 23

Den 24.01.23 ble årets første planfoum avholdt. I lenkene under finner du videoopptak fra møtet, samt power-point presentasjonen som ble vist. 

Planforum 27. september 22

Planforum 30. mai 22

Planforum 10. mars 22