Priser for bygge- og plansaker

Priser på byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker, og matrikkelsaker finner du i kommunens gebyrforskrift.

Til opplysning finner du priser for:
Plansaker i kapittel i 2
Byggesaker i kapittel i 3
Delesaker i kapittel 4
Seksjoneringssaker i kapittel 6
Matrikkelssaker (oppmåling) i kapittel 7

Eldre gebyrregulativer