Priser på byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker, og matrikkelsaker finer du i kommunens gebyrregulativ.

Til opplysning finner du priser for:
Plansaker i kapittel i 2
Byggesaker i kapittel i 3
Seksjoneringssaker i kapittel 4
Matrikkelssaker (delesaker) i kapittel 5

Eldre gebyrregulativer: