Informasjon om kartlagt kvikkleire og fare for flom, radon og jordskred.

Kommunens kartløsning

I kommunens kartløsning kan du blant annet se hvor i kommunen det er kartlagt kvikkleire og fare for flom, radon og jordskred.

Kartet inneholder informasjon fra kommunen samt andre offentlige aktører som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Slik gjør du det: (forklaringen gjelder for pc)

  1. Gå til kartløsningen
  2. Klikk på «Kartlag» nederst til venstre
  3. Huk av for «Naturfare».
  4. Klikk på plusstegnet ved siden av "Naturfare" og velg den typen naturfare du ønsker å se, for eksempel elveflom og/eller jordskred. Klikk på plusstegnene for ytterligere valg og tegnforklaring.
  5. Merk at det tar litt tid før kartlaget er ferdig lastet inn. Et tips er å først zoome deg inn til det området du ønsker å få informasjon om, og deretter laste inn ønsket kartlag.

Det finnes også et eget kartlagstema som heter «Aktsomhetskart». Dette velger du i den første nedtrekksmenyen øverst på venstre side.

Spesielt om kvikkleire

Spesielt om flom