Naturfarer

Informasjon om kartlagt kvikkleire og fare for flom, radon og jordskred.

Kart

I kommunens kartløsning kan du blant annet se hvor i kommunen det er kartlagt kvikkleire og fare for flom, radon og jordskred.

Kartet inneholder informasjon fra kommunen samt andre offentlige aktører som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Slik gjør du det: (forklaringen gjelder for pc)

  1. Gå til kartløsningen
  2. Velg "Samfunnssikkerhet" i menyen til venstre (på pc)
  3. Huk av for det du ønsker å se (kvikkleire, flom etc.)
  4. Søk opp adressen/området du ønsker å studere

Spesielt om kvikkleire

Spesielt om flom