Priser og plasstyper på SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • 60 % plass = 5 ettermiddager i uken (etter skoletid). 
 • 40 % plass = 5 formiddager i uken (før skolestart). 
 • 12 timer gratis plass = 2 - 2,5 timer hver dag etter skoletid (gjelder kun 1.-2.trinn). 
 • Kjøp av enkeltdager

Plasstyper i skolens ferier

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • 60 % plass = 5 ettermiddager i uken. Kan benyttes som 3 dager per uke i skolens ferier.
 • 40 % plass = 5 formiddager i uken. Kan benyttes som 2 dager per uke i skolens ferier.
 • 12 timer gratis plass = 2 - 2,5 timer hver dag etter skoletid (gjelder kun 1.-2.trinn). Kan benyttes som 2 dager per uke i skolens ferier.

Pris for plass

Alle barn på 1.-2.trinn har rett på 12 timer gratis på SFO i uken. Oversikten under viser hva en plass koster etter at det er gitt 12 timer gratis hver uke for 1.-2.trinn. På 3.- og 4.trinn er det ikke tilbud om 12 timer gratis per uke.

Satsene gjelder per måned.

Plasstype 1.-2.trinn 3.-4.trinn Kost (mat)
100 %  2 115 kroner 3 700 kroner 175 kroner
80 %  1 346 kroner 2 960 kroner 135 kroner
60% (3 dager) 888 kroner 2 220 kroner 105 kroner
60% (5 ettermiddager) 888 kroner 2 220 kroner 175 kroner
40% (2 dager) 0 kroner 1 480 kroner 70 kroner
40% (5 formiddager) 0 kroner 1 480 kroner 0 kroner
Kjøp av enkeltdag 265 kroner 265 kroner 0 kroner

Prisene gjelder fra 01.01.2024.