Priser og plasstyper på SFO

Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

  • 100 % plass = 5 dager i uken
  • 80 % plass = 4 dager i uken
  • 60 % plass = 3 dager i uken
  • 40 % plass = 2 dager i uken
  • 60 % plass = Ettermiddag hel uke
  • 40 % plass = Formiddagsplass hel uke (morgentilbud) 
  • Kjøp av enkeltdager

Pris for plass

Satsene gjelder per måned.

Barn på 1.-2.trinn skoleåret 2023-2024

Alle barn på 1.-2.trinn har rett på 12 timer gratis plass på SFO i uken. Oversikten under viser hva en plass koster etter at det er gitt 12 timer gratis hver uke. 

Plasstype 1.-2.trinn Pris etter at det er gitt 12 timer gratis hver uke

100 % plass

Alle dager

Kr 2 028

80 % plass

Fire hele dager

Kr 1 318

60 % plass

Tre hele dager

Kr 851

40 % plass

To hele dager

Kr 0

60 % plass 

Fem ettermiddager

Kr 851

40 % plass

Fem morgener

Kr 0

Barn på 3.- 4.trinn

På 3.- og 4.trinn er det ikke tilbud om 12 timer gratis per uke.

Plasstype Satser plass Satser kost (mat)

100 % plass

Alle dager

Kr 3 548 Kr 165

80 % plass

Fire hele dager

Kr 2 838 Kr 129

60 % plass

Tre hele dager

Kr 2 128 Kr 101

40 % plass

To hele dager

Kr 1 419 Kr 69

60 % plass

Fem ettermiddager

Kr 2 128 Kr 165

40 % plass

Fem morgener

Kr 1 419 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 254 Kr 0