Søke, endre eller si opp plass?

Har du et barn som skal begynne på SFO? Eller har du behov for å si opp en plass på SFO, eller kanskje endre plasstype? Her finner du informasjon om hvordan du gjør dette.

Søkeprosess

 • Du kan søke om plass på SFO til elever som skal starte på 1.trinn etter 1.mai samme året som barnet skal begynne på skolen. 
 • Ved oppstart av nytt skoleår tildeles og betales det for plassen fra 1. august. Alternativ dato for oppstart på SFO kan være 1. september. 
 • Alle som søker får tildelt plass - husk å godta tilbudet i Vigilo. 
 • Du kan søke om plass når du vil i løpet av året for barn som har startet på skolen. 
 • Du kan søke om endring av plasstype underveis i skoleåret. Endringen blir fra den første i hver måned. 
 • Du trenger ikke søke om å plass på SFO for hvert skoleår. Har barnet fått plass beholdes plassen til den sies opp, eller til barnet går ut av 4.trinn.
 • Når du skal si opp plassen må dette gjøres før den siste dagen i måneden. Da har du plassen ut neste måned. 
 • Har du rett på redusert oppholdsbetaling må du søke om dette for hvert skoleår.

Du søker, endrer eller sier opp plass i Vigilo

 1. Logg på: https://vigilo.no/
 2. Velg: "Logg inn OAS"
 3. Velg din kommune (Drammen)
 4. Logg inn med ID-porten