Søke redusert oppholdsbetaling på SFO

Det er mulig å søke om redusert oppholdsbetaling for plass på SFO. Her kan du lese om reglene for dette, og hvordan du kan søke.

Redusert foreldrebetaling

I Drammen kommune skal ingen skal betale mer enn 5 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen per barn, med øvrig grense på 611 967 kroner. 

De nasjonale reglene for redusert foreldrebetaling for tilsvarende ordning, er at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt i husholdningen per barn. Les mer om reglene på Lovdata.

Slik søker du redusert oppholdsbetaling

 1. Logg inn på Vigilo 
 2. Velg din kommune (Drammen)
 3. Logg inn med ID-porten
 4. Velg Søknader i undermenyen
 5. Klikk ny søknad
 6. Velg redusert betaling
 7. Huk av om du er gift/samboer
 8. Fyll inn informasjon om ektefelle/samboer. Viktig at fødselsnummer er korrekt. Dette brukes i saksbehandlingen.
 9. Merk aktuelle barn søknaden om redusert betaling gjelder for
 10. Legg inn husstandens samlede bruttoinntekt
 11. Legg inn informasjon til saksbehandler om ønskelig. Dette kan eksempel være om du allerede har et gjeldende vedtak om redusert betaling, men at du sender ny søknad fordi inntektsgrunnlaget er endret. Legg da også ved offentlig dokumentasjon på endring av inntekt.
 12. Sjekk at opplysningene du har oppgitt stemmer. Kryss av  ved "Ja" for å bekrefte søknad. Klikk på "Send søknad".

Merknad: Det er mulig å legge til aktuelle vedlegg i saken ved å klikke eller dra og slippe fil til "Legg til filer" frem til saken er ferdig behandlet.

Søknadsfrister

 • For at du skal få behandlet søknaden før skolestart, må du sende søknaden før 1.juni. 
 • Du kan søke gjennom hele skoleåret. Søknadsfrist er den 20 hver måned. Vedtaket gjelder fra neste måned.
 • Du kan finne mer informasjon på hjelpesiden til Vigilo - "Søke om redusert betaling".

Dokumentkrav ved søknad

Inntektsopplysninger hentes direkte fra skatteetaten.

Er inntekt avvikende fra fjorårets, må søker selv legge ved offentlig dokumentasjon på ny inntekt, eksempel på dette er: 

 • de tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. De må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen.
 • vedtak fra NAV
 • vedtak om introduksjonsstønad
 • studentbevis eller bekreftelse på studier
 • Mine inntekter og arbeidsforhold – hittil i år Dette finner du på nettsiden til skatteetaten
 • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktig kapital- og personinntekt. Som husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Dersom foreldrene til barnet bor hver for seg, og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn i vurderingene.