Krokstad sykehjem

Byggingen av Krokstad sykehjem er utsatt inntil videre.

Rådmannen har arbeidet over tid med en helhetlig strategi for bygg til helse-, sosial- og omsorgsformål. Planen ble lagt frem til sluttbehandling i kommunestyrets møte juni 2022, men som følge av at bygging av Krokstad sykehjem ble vedtatt utsatt i samme møte, ble strategien sendt tilbake for tilpasning av konsekvenser av dette vedtaket.

Rådmannen forventer å kunne legge frem en revidert strategi for utbygging i første tertial 2023.