Veiavangen ungdomsskole - nybygg

I 2011 ble deler av den gamle bygningsmassen erstattet av et nytt bygg. Det er nå behov for å erstatte den resterende delen av skolen samt utearealene.

Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen ble bygget på 1950-tallet og består av utidsmessige lokaler som ikke oppfyller dagens krav til læringslokaler.

I tidligere Nedre Eiker kommune ble det ferdigstilt et forprosjekt for den nye skolen, og kun utarbeidelse av konkurransedokumentene gjensto før konkurransen kunne utlyses. Etter kommunesammenslåingen må det nå politisk behandles i hvilken grad en eller flere av den nye kommunens miljøkrav skal innarbeides i prosjektet.

Prosjektet er i utgangspunktet kalkulert til en kostnad på 304 millioner kroner. Prosjektet er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Videre behandling må vente til bevilgning er gitt.

Les mer om prosjektet i et eget vedlegg til 1. tertialrapport 2020 (side 184–190).