På grunn av betydelig vekst i elevtallet er det behov for økt kapasitet i Strømsø inntaksområde.

Bystyret i tidligere Drammen kommune vedtok bygging av ny ungdomsskole på Åskollen (Økonomiplan 2019-22) samt plassering av skolen (juni 2019):

Drammen Eiendom KF har ervervet Nordby gård som grenser til eiendommen samt overtatt Glassverket idrettshall som ligger i tilknytning til prosjektet.

Mulighetsstudier er gjennomført og planinitiativ er sendt inn.

Det legges opp til medvirkning fra lokalsamfunnet via nærutvalget.

Estimert investeringsbehov er 355-360 millioner kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2021.