Fra matsvinn til matvinn

«Fra matsvinn til matvinn» er et toårig prosjekt rettet mot bo- og servicesentrene og sykehjemmene, samt Drammen helsehus. Prosjektet har mottatt støtte fra Miljødirektoratet i form av klimasatsmidler.

Sist endret:

Globalt kastes en tredjedel av all mat som blir produsert. Matsvinn er et stort og omfattende problem, og bidrar til nesten 10 prosent av de menneskeskapte utslippene av klimagasser. FNs bærekraftsmål nr. 12.3 er at matsvinn skal halveres på verdensbasis innen 2030.

Over halvparten av matsvinnet skjer hjemme hos forbrukeren, men kommunen har også en viktig rolle i å gå foran og redusere matsvinnet i egne virksomheter. I kommunens klimastrategi er et av de prioriterte virkemidlene for bedre ressursbruk i egen organisasjon å systematisere innsatsen for å redusere matsvinn.

«Fra matsvinn til matvinn» er et toårig prosjekt i Drammen kommune som har mottatt støtte fra Miljødirektoratet i form av klimasatsmidler. Prosjektet retter seg mot bo- og servicesentrene og sykehjemmene, samt Drammen helsehus, og har som målsetning å redusere matsvinnet fra avdelingene. Prosjektet har en helhetlig tilnærming, fra kartlegging til gjennomføring av nye rutiner og kompetanseheving. Matglede og riktig ernæring er også en viktig del av prosjektet!

I prosjektets første fase har det blitt gjennomført en pilot ved to av bo- og servicesentrene, og i hoveddelen av prosjektet inkluderes alle de øvrige institusjonene.

Prosjektet varer frem til februar 2025.

Fagarbeider ved Drammen kjøkken Eduardo Clerisse Rodriguez viste hvordan maten Drammen kjøkken kjører ut kan kan legges pent på asjettene før servering
ØKE MATLYSTEN: Måten maten serveres på har stor betydning for matlysten, og kan være med å redusere matsvinn. Fagarbeider ved Drammen kjøkken Eduardo Clerisse Rodriguez viste hvordan maten Drammen kjøkken kjører ut kan kan legges pent på asjettene før servering.