Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune.

Strømsø 2030

Staten og Drammen kommune ble i 2020 enig om å samarbeide om en områdesatsing på Strømsø frem mot 2030. Satsningen gis navnet Strømsø 2030 for å reflektere intensjonen om en helhetlig innsats for å styrke kommunedelens fysiske og sosiale attraktivitet og bærekraft.

Planer, rapporter, politiske saker m.m.

Om prosjektet

Se også nettsiden til Knutepunkt Strømsø for informasjon

Fjell 2020

Drammen har gjennomført områdesatsing på Fjell. Les mer om prosjektet:

Her finner du flere dokumenter fra prosjektet.

Les mer om kommunens områdesatsinger

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål om områdesatsingene. 

Einar Jørstad, direktør samfunn
Telefon: 993 16 992
E-post: einar.jorstad@drammen.kommune.no