Områdesatsingene i Drammen kommune

Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune.

Strømsø 2030

Staten og Drammen kommune ble i 2020 enig om å samarbeide om en områdesatsing på Strømsø frem mot 2030. Satsningen gis navnet Strømsø 2030 for å reflektere intensjonen om en helhetlig innsats for å styrke kommunedelens fysiske og sosiale attraktivitet og bærekraft.

Fjell 2020

Drammen har gjennomført områdesatsing på Fjell. Les mer om prosjektet:

Her finner du flere dokumenter fra prosjektet.

Les mer om kommunens områdesatsinger

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål om områdesatsingene. 

Bertil Horvli, direktør samfunn
Telefon: 90 67 18 38
E-post: bertil.horvli@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.