Områdesatsing er et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder med store levekårsutfordringer. En områdesatsing er et samarbeid mellom stat og kommune.

Strømsø 2030

Formannskapet har avklart grunnlaget for å igangsette prosessen som skal føre til at Drammen kommune inngår en intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny områdesatsning.

Satsningen gis navnet Strømsø 2030 for å reflektere intensjonen om en helhetlig innsats for å styrke kommunedelens fysiske og sosiale attraktivitet og bærekraft.

Les mer om prosjektet i sakspapirene fra formannskapet 5. mai (sak 43/20)

Tidligere publiserte artikler:

Fjell 2020

Drammen har gjennomført områdesatsing på Fjell. Les mer om prosjektet:

Her finner du flere dokumenter fra prosjektet.

Les mer om kommunens områdesatsinger

Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål om områdesatsingene. 

Einar Jørstad, direktør samfunn
Telefon: 993 16 992
E-post: einar.jorstad@drammen.kommune.no