Strømsø 2030

Aktuelt om Strømsø 2030

Hva er Strømsø 2030?

  • I områdesatsingen Strømsø 2030 samarbeider staten og Drammen kommune for at «flere beboere skal få styrket sine levekår gjennom en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter».
  • Strømsø 2030 omfatter kommunedel 7, Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.