Møteplassen på Knutepunkt Strømsø

Møteplassen består av innbyggertorg, møterom og kafé. Dette skal være en god arena for å møte andre innbyggere, representanter fra kommunen, låne PC eller bytte til deg en ny bok. Møteplassen er åpen for alle.

Innbyggertorg

Innbyggertorget er det stedet i ditt nærmiljø der du kan få veiledning i kommunale tjenester, også digitalt. Her kan du låne PC til å sende søknader, sende henvendelser til saksbehandlere eller booke møterom. PC kan også lånes gratis til annen bruk. På Innbyggertorget finner du informasjon om lokale lag og foreninger og annen aktivitet i bydelen. Det vil også bli holdt ulike kurs og informasjonsmøter. Følg vår Facebookside for oppdatert informasjon.

Utlån av møterom

I tilknytning til Innbyggertorg er det mulig for lokale lag og foreninger å låne møterom gratis. Disse kan bestilles via kommunens nye bookingsystem for lokaler fra juni 2021. Mer informasjon kommer.

Café Jasmin

I 1. etasje i A-bygget, i tilknytning til Innbyggertorg og møterom, finner du Café Jasmin. Kafeen drives av Jasmin kvinnenettverk, og er åpen i tidsrommet 10.00–15.00.

Det er også mulig å bestille catering og take away. Send e-post, eller ring Nermina på tlf. 936 13 688, helst to dager før levering. Maten hentes på Knutepunkt Strømsø.

Strømsøhagen

Vårt grønne område rustes opp til å bli kommunedelens grønne lunge. Du kan låne pallekarmer for å dyrke grønnsaker og urter. Her er også nyplantede frukttrær og bærbusker, samt en sykkelbane. Strømsøhagen er åpen for alle.

Vanning av planter i pallekarm BILDE: Du kan låne pallekarmer for å dyrke grønnsaker og urter.

Gymsalen

Gymsalen på området skal rehabiliteres. Fra å være en sliten gymsal skal den forvandles til en flerbruksarena. Her blir det rom for mange forskjellige slags aktivitet; forestillinger, konserter, bursdagsfeiringer, kurs, trening for lag med mer. Arbeidet starter sommerhalvåret 2021.

Andre tjenester på knutepunktet

Områdesatsing Strømsø 2030

Staten og Drammen kommune har inngått avtale om et langsiktig samarbeid fra 2020 til 2030 slik at beboerne skal få styrket sine levekår gjennom varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Les mer om områdesatsningen.

Statsråd Nikolai Astrup og ordfører Monica Myrvold Berg signerer ny intensjonsavtale BILDE: Statsråd Nikolai Astrup og ordfører Monica Myrvold Berg signerer ny intensjonsavtale om områdesatsing i Drammen kommune.

Nærutvalg

Nærutvalget skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på, og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.
Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Om Knutepunkt Strømsø

Knutepunkt Strømsø skal være en aktuell, aktiv og attraktiv møteplass. Her kan innbyggerne, lag og foreninger, kommunen og andre aktører møtes for felles innsats for lokalsamfunnet.
Gjennom tverrfaglig samarbeid skal knutepunktet gjøre det enkelt for innbyggerne å kontakte kommunen. Knutepunkt Strømsø er en pilot i utviklingen av knutepunktene, som betyr at vi prøver ut nye måter å utvikle kommunale tjenester på.

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 10–14

E-post

knutepunktstromso@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen