Følg knutepunktet på Facebook

På Knutepunkt Strømsø skal innbyggere kunne komme for få rask og relevant hjelp fra kommunale tjenester. Knutepunktet skal også være et sted hvor innbyggere, lag/foreninger, kommunen og andre aktører møtes for felles innsats for lokalsamfunnet.

Tjenester som tilhører knutepunktet

Kultur og innbyggertorg

Utvikling av kafe

Vi er i gang med å utvikle en kafé på Knutepunkt Strømsø. Dette for å gi et naturlig samlingsted for befolkningen i området. Her legges det også til rette for barselstreff, minikonserter, høytopplesning og anledning til kurs og annen møteaktivitet.

Innbyggertorg – under etablering

Innbyggertorget er det stedet i ditt nærmiljø der du kan få hjelp til å finne fram til aktuelle kommunale tjenester. Trenger du hjelp til å finne fram til søknadsskjemaer, hjelp til å få kontakt med en saksbehandler eller få informasjon om hva som finnes av offentlige planer og høringer i din kommunedel, kan du besøke Innbyggertorget.

Vi tilbyr veiledning i kommunens digitale tjenester. Du kan låne pc slik at du kan sende søknader, sende henvendelse til saksbehandlere og booke møterom. Pc kan også lånes her til annen bruk gratis.

På Innbyggertorget finner du informasjon om lokale lag og foreninger og annen aktivitet i bydelen. I tilknytning til Kultur og Innbyggertorg er det mulig for lokale lag og foreninger å låne møterom gratis. Dette skal bestilles via kommunens bookingsystem for utlån av lokaler.

Utlån av sportsutstyr og "Gi det videre"

Kirkens Bymisjon har etablert "Skattkammeret" og "Gi det videre" i den lave hvite bygningen på Knutepunkt Strømsø. Ordningene gjelder for innbyggere i hele Drammen kommune.

  • "Gi det videre": Her kan du finne det meste av tøy som barn og ungdom trenger. Sko, støvler, ullundertøy, fleecejakker og -gensere, boblejakker, parkdresser og mye mer. Har du tøy til barn eller ungdom som fortsatt har bruksverdi tas dette imot i åpningstiden, eller du kan legge det i den grå kontaineren som står på utsiden. 
  • "Skattkammeret": Her kan barn og ungdom låne sports- og friluftsutstyr. 

Gymsal

Gamle Strømsø skole har en tilhørende gymsal med mulighet for halleie. I gymsalen er det også en scene. Gymsalen bærer preg av å være godt brukt, men den har mye potensiale. Gymsalen skal i løpet av høsten tas i bruk som en flerbruksarena. Herav mulighet for enkle kulturoppsetninger, utleie til private og offentlige arrangement, konferanser, trening for lag, foreninger og selvorganiserte aktiviteter.

Strømsø byhage

I byhagen kan du leie pallekarmer for å dyrke grønnsaker, urter og bær. Parsellhagen er også en blitt viktig møteplass.

Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan være skadelig for dem, får nødvendig hjelp og omsorg. Hovedoppgaven til barnevernet er nettopp å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier som har det vanskelig.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges. Les mer om barnevernets tjenester

Migra helsestasjon

Nærutvalg

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Lokal koordinator

Alle kommunedelene har en lokal koordinator. De skal være bindeledd mellom kommunedelen og kommunens sentrale ledelse. De er også kontaktperson for innbyggere som har noe på hjertet om sin kommunedel.

Kine Korsmo er lokal koordinator for kommunedel Strømsø nedenfor Vestfoldbanen; Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen. Hun er å treffe på e-post Kine.Korsmo@drammen.kommune.no og telefon 920 36 166.

Naerutvalg-korsmo-1500-IMG_6443.jpg BILDE: Lokal koordinator Kine Korsmo.

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen