Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Møtekalender

Tirsdag

Oppstartsmøte i nærutvalget kl. 17.30

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Hamdi Dagane
 • Torill Flyen
 • Johan Jaksland
 • Line Johnsen
 • Nasim Karim
 • Torbjørn Andreas Pettersen
 • Simen Korsmo Robertsen
 • Rawan Sayed 
 • Ida Elise Solbakken

Politikere

Rødt

 • Christopher Aaslund
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Caroline Hoff
 • Personlig vara:

Miljøpartiet De Grønne

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Carl Emil Vogt

Arbeiderpartiet

 • Helle Hertzberg
 • Personlig vara: Bendik Thun

Kontakt

 • Koordinator: Kine Korsmo
 • Epost:
 • Telefon: 920 36 166

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.