Nærutvalg for Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Torill Flyen
 • Johan Jaksland
 • Line Johnsen
 • Pinar Gunaydin
 • Ida Elise Solbakken Kortvedt
 • Inger-Marie Lærum Hollekim
 • Jan Fredrik Mulder Røste
 • Cedric Jason Akadimah

Rødt

 • Christopher Aaslund
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Caroline Hoff
 • Personlig vara: Victoria Fevik 

Venstre/Miljøpartiet De Grønne

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Carl Emil Vogt

Arbeiderpartiet

 • Helle Hertzberg
 • Personlig vara: Bendik Thun

Møter i 2022

 • Tirsdag 11. januar kl. 19.00
 • Tirsdag 3. mai kl. 19.00
 • Onsdag 31. august kl. 19.00
 • Onsdag 9. november kl. 19.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.