Nærutvalg for Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Torill Flyen - leder av utvalget
 • Inger-Marie Lærum Hollekim
 • Anne- Mari Lampinen
 • Sigrid Jangaard
 • Anne Mette Svenseid Mikkelsen
 • Jan Fredrik Mulder Røste
 • Anders Søndersrød 

Rødt

 • Ingunn Strand Johansen
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Ravi Sunder
 • Personlig vara: Kim Are Sveen 

Venstre

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Emilie Ovnerud

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Nærutvalget har vært involvert i områdeutviklingsstrategien (OUS) siden starten, det samme gjelder utbygging på Tangenkaia, og Tangensporet. 

Nærutvalget ønsker å fortsette den gode dialogen. 

Stor utbygging på Bangeløkka (inkludert der Elkjøp ligger i dag). 

Nærutvalget ønsker å fortsette dialogen med administrasjonen og være tett koblet på i det videre arbeidet. 

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 6. mars kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Torsdag 23. mai kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 28. aug. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 13. nov. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter