Nærutvalg for Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Line Kristin Johnsen
 • Inger-Marie Lærum Hollekim
 • Anne Mari Lampinen
 • Sigrid Jangaard
 • Anne Mette Svenseid Mikkelsen
 • Torill Flyen
 • Jan Fredrik Mulder Røste

Rødt

 • Christopher Aaslund
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Ravi Sunder
 • Personlig vara: Caroline Hoff

Venstre

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Emilie Ovnerud

Møter i 2023

 • Tirsdag 25. jan kl. 18.00
 • Onsdag 24. mai kl. 18.00
 • Onsdag 6. sept kl. 18.00
 • Onsdag 15. nov kl. 18.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter