Møtedatoer for nærutvalgene i 2024

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året.

Kommunedel og nærutvalg Møtedato, tidspunkt og sted
1 Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen 
 • Tirsdag 20. feb. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 14. mai kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 27. aug. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 12. nov. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
2 Krokstadelva og Stenseth
 • Torsdag 22. feb. kl. 18.00 Krokstad skole
 • Tirsdag 21. mai kl. 18.00 Krokstad skole
 • Tirsdag 3. sept. kl. 18.00 Krokstad skole
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00 Krokstad skole
3 Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 
 • Tirsdag 20. feb. kl. 19.15
 • Onsdag 24. april kl. 18.00 Kjøsterud skole  
 • Onsdag 21. aug. kl. 18.00
 • Tirsdag 5. nov. kl. 18.00
4 Rødskog og Gulskogen
 • Mandag 11. mars kl. 19.30 SIF-huset
 • Mandag 13. mai kl. 19.30 Sundland verk
 • Mandag 26. aug. kl. 19.30 Strømsgodset meninghetssenter
 • Mandag 4 .nov. kl. 19.30 Gulskogen skole
5 Konnerud og Skoger vest
 •  Tirsdag 12. mars. kl. 19.30 Svensedammen skole
 • Onsdag 15. mai kl. 19.30 Vestre Skoger Grendehus
 • Onsdag 28. aug. kl. 19.30 Konnerud kino og bydelshus
 • Torsdag 7. nov. kl. 19.30 Idrettshuset
6 Strømsø, Danvik, Austad og Fjell
 • Onsdag 21. feb. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 15. mai kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 21. aug. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
7 Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Onsdag 6. mars kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Torsdag 23. mai kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 28. aug. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 13. nov. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
8 Bragernes og Øren
 • Torsdag 22. feb. kl. 19.15 Drammen Sanitetsforening, Amtmand Bangs gate 1
 • Mandag 13. mai kl. 18.00
 • Tirsdag 26. aug. kl. 18.00
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00
9 Skoger og Åskollen
 • Mandag 19. feb. kl. 19.15 Knutepunkt Åskollen, Helleristningen Café (Nordbyveien 59, 3038 Drammen)
 • Tirsdag 21. mai kl. 18.00
 • Torsdag 29. aug. kl. 18.00
 • Onsdag 13. nov. kl. 18.00
10 Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger
 • Onsdag 21. feb. kl. 19.15
 • Tirsdag 15. mai kl. 18.00
 • Tirsdag 3. sept. kl. 18.00
 • Tirsdag 19. nov. kl. 18.00

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.