Nærutvalg Strømsø ovenfor Vestfoldbanen; Strømsø, Danvik, Austad og Fjell

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Siri N. Moen
 • Dhurata Perdja
 • Kehler Moghen
 • Heidi Biseth
 • Norunn Myhre Lund
 • Geir Egge
 • Joakim Throndsen
 • Mikail Rana
 • Selay Alizai

Nei til bomring

 • Catarina Chruchow
 • Personlig vara: Grete Beck

Høyre

 • Leif Auke
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Kjetil Balog
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed

Møter i 2022

 • Onsdag 12. januar kl. 19.00
 • Onsdag 4. mai kl. 19.00
 • Onsdag 24. august kl. 19.00
 • Onsdag 2. november kl. 19.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.