Nærutvalg Strømsø ovenfor Vestfoldbanen; Strømsø, Danvik, Austad og Fjell

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Jørn Eriksen - leder av utvalget
 • Christoffer Dybwald Elseth
 • Solveig Johansen
 • Geir Egge
 • Kacper Wuszybski
 • Vibeke Horne
 • Havagul Hakki Tevfiktuanaturhan

Høyre

 • Fatih Yakici
 • Personlig vara: Tor Tveter 

Sosialistisk Venstreparti

 • Tony Burner
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Savannah Svebakk-Bøhn 

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

På Fjell er det ikke mulig å få nok halltid i Fjellhallen. Galterudhallen er fylt opp av andre, som ikke bor på Fjell. Utfordringen handler om at innbyggerne ikke er så mobile her og at det derfor er viktig å ha tilgang til hall i nærheten.

Hvordan jobber nærutvalget med saken?

Nærutvalget har benyttet taletid i hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv og redegjort for saken og vil engasjere seg videre.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 21. feb. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 15. mai kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 21. aug. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00 Knutepunkt Fjell

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter