Nærutvalg Strømsø ovenfor Vestfoldbanen; Strømsø, Danvik, Austad og Fjell

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Jørn Eriksen - leder av utvalget
 • Christoffer Dybwad Elseth
 • Pål Olsen
 • Geir Egge
 • Laila Caliskan Fitjar
 • Zinat Hussainbore

Høyre

 • Ana Maria Silvia-Harper
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Tony Burner
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed

I dette nærutvalget er det ledige innbyggerplasser og vi søker;

 • deg mellom 13-20 år som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for ungdom.
 • deg som er opptatt av et levende lokalmiljø og som kan bidra til å få frem det som er spesielt for kommunedelen, for eksempel foreningsliv, næringsliv, engasjert ildsjel.
 • deg over 65 år som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for seniorer.

Ønsker du å fylle en av plassene, ta gjerne kontakt med koordinator.

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

På Fjell er det ikke mulig å få nok halltid i Fjellhallen. Galterudhallen er fylt opp av andre, som ikke bor på Fjell. Utfordringen handler om at innbyggerne ikke er så mobile her og at det derfor er viktig å ha tilgang til hall i nærheten.

Hvordan jobber nærutvalget med saken?

Nærutvalget har benyttet taletid i hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv og redegjort for saken og vil engasjere seg videre.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter