Nærutvalg Strømsø ovenfor Vestfoldbanen; Strømsø, Danvik, Austad og Fjell

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Christoffer Dybwad Elseth
 • Pål Olsen
 • Geir Egge
 • Laila Caliskan Fitjar
 • Jørn Eriksen
 • Zinat Hussainbore

Høyre

 • Ana Maria Silvia-Harper
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Tony Burner
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed

Møter i 2023

 • Onsdag 18. jan kl. 18.00
 • Onsdag 10. mai kl. 18.00
 • Onsdag 30. aug kl. 18.00
 • Onsdag 8. nov kl. 18.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter