Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

Innbyggere

 • Selay Alizai
 • Caroline Eilertsen
 • Ømer Gulcan
 • Kjartan Skogly Kversøy
 • Norunn Myhre Lund
 • Siri N. Moen
 • Rfqa Moftah
 • Sajid Mukhtar
 • Dhurata Perdja

Politikere

Nei til bomring

 • Catarina Chruchow
 • Personlig vara: Grete Beck

Høyre

 • Leif Auke
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Kjetil Balog
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed