Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Selay Alizai
 • Caroline Eilertsen
 • Kehler Moghen
 • Heidi Biseth
 • Norunn Myhre Lund
 • Siri N. Moen
 • Mikail Rana
 • Sajid Mukhtar
 • Dhurata Perdja

Nei til bomring

 • Catarina Chruchow
 • Personlig vara: Grete Beck

Høyre

 • Leif Auke
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Kjetil Balog
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter