Nærutvalget for Krokstadelva og Stenseth

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Gerhard Løhre
 • Janos Major
 •  Erik A. Nedberg
 • Ranveig Synøve Skogly
 • Per Ole Bjerknæs
 • Beate Aanerød

Senterpartiet

 • John Ragnar Stenersen
 • Personlig vara: Gunnar N. Halvorsen

Høyre

 • Wali Gilani
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Ole Hartvig Varlo

Møter i 2023

 • Tirsdag 10. jan kl. 18.00
 • Onsdag 10. mai kl. 18.00
 • Onsdag 6. sept kl. 18.00
 • Onsdag 8. nov kl. 18.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter