Nærutvalget for Krokstadelva og Stenseth

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Gerhard Løhre
 • Janos Major
 • Joy Ange Menyeshyaka 
 • Erik A. Nedberg
 • Amelia Bakke Ålien
 • Åpen plass - funksjonsnedsettelse

Senterpartiet

 • John Ragnar Stenersen
 • Personlig vara: Gunnar N. Halvorsen

Høyre

 • Wali Gilani
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Fremskrittspartiet

 • Kristin Løvaas Gjerde
 • Personlig vara: Knut Gjerde

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Ole Hartvig Varlo

Møter i 2022

 • Torsdag 13. januar kl. 18.00
 • Torsdag 25. august kl. 18.00
 • Onsdag 9. november kl. 18.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.