Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Kalender

Mandag

Oppstartsmøte i nærutvalget kl. 17.30

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Marit Hjallen Leknes
 • Gerhard Løhre
 • Janos Major
 • Joy Ange Menyeshyaka 
 • Knut Myrvold
 • Erik A. Nedberg
 • Sadhvi Sharma
 • Amelia Bakke Ålien
 • Åpen plass - funksjonsnedsettelse

Politikere

Senterpartiet

 • John Ragnar Stenersen
 • Personlig vara: Gunnar N. Halvorsen

Høyre

 • Wali Gilani
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Fremskrittspartiet

 • Kristin Løvaas Gjerde
 • Personlig vara: Knut Gjerde

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Ole Hartvig Varlo

Kontakt

 • Koordinator: Per-Vidar Bjerke
 • Epost:  
 • Telefon: 988 03 758

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.