Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Marit Hjallen Leknes
 • Gerhard Løhre
 • Janos Major
 • Joy Ange Menyeshyaka 
 • Knut Myrvold
 • Erik A. Nedberg
 • Sadhvi Sharma
 • Amelia Bakke Ålien
 • Åpen plass - funksjonsnedsettelse

Senterpartiet

 • John Ragnar Stenersen
 • Personlig vara: Gunnar N. Halvorsen

Høyre

 • Wali Gilani
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Fremskrittspartiet

 • Kristin Løvaas Gjerde
 • Personlig vara: Knut Gjerde

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Ole Hartvig Varlo

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter