Nærutvalget for Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Bushra Choudhry
 • Anne Gallefos Wollertsen
 • Runar Kvam
 • Catrine Gundersen
 • Frank Y. Grøstad
 • Mary Ann Bjørnflaten
 • Øystein Rongved
 • Sarah Hyde Ranheim

Senterpartiet

 • Kari Alvim
 • Personlig vara: Erik Sandvik

Fremskrittspartiet

 • Randi Eng
 • Personlig vara: Joacim Bekkevold Hansen

Arbeiderpartiet

 • Thor Sigurd Syvaldsen
 • Personlig vara: Egil Knudsen

Møter i 2023

 • Onsdag 11. jan kl. 18.30 Solberg sport og kultursenter.
 • Mandag 24. april kl. 18.30 Kjøsterud skole – Det røda rummet. Se sakskart 
 • Onsdag 30. aug kl. 18.30
 • Onsdag 25. okt kl. 18.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter