Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Daniel Borgersen Engerud
 • Harald Eriksen
 • Lillann Graatrud Fanuelsen
 • Emily Grinde Nikolaisen
 • Frank Y. Grøstad
 • Alidha Javid
 • Nora Kramer Ourdahl
 • Øystein Rongved
 • Anne Gallefos Wollertsen

Senterpartiet

 • Kari Alvim
 • Personlig vara: Erik Sandvik

Høyre

 • Amrit Paul Singh
 • Personlig vara: Ana Maria Silvia-Harper

Fremskrittspartiet

 • Randi Eng
 • Personlig vara: Tanja Vatnås

Arbeiderpartiet

 • Thor Sigurd Syvaldsen
 • Personlig vara: Egil Knudsen

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter