Nærutvalget for Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Daniel Borgersen Engerud
 • Lillann Graatrud Fanuelsen
 • Emily Grinde Nikolaisen
 • Frank Y. Grøstad
 • Alisha Javid
 • Nora Kramer Ourdahl
 • Øystein Rongved
 • Anne Gallefos Wollertsen

Senterpartiet

 • Kari Alvim
 • Personlig vara: Erik Sandvik

Høyre

 • Amrit Paul Singh
 • Personlig vara: Ana Maria Silvia-Harper

Fremskrittspartiet

 • Randi Eng
 • Personlig vara:

Arbeiderpartiet

 • Thor Sigurd Syvaldsen
 • Personlig vara: Egil Knudsen

Møter i 2022

 • Onsdag 12. januar kl. 19.00
 • Onsdag 4. mai kl. 20.30, Solberghallen
 • Onsdag 24. august kl. 19.30, Kjøsterud skole
 • Onsdag 2. november kl. 19.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.