Referat fra møter 2021-2022 i nærutvalg Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden