Nærutvalg for Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Svenn Oddli
 • Linda Stefanussen
 • Aleksander Schi
 • Randi Magnhild Soltvedt
 • Linett Steen Strømnes
 • Mari Tandberg
 • Ingjerd Faret
 • Arne Kjeldsen
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Miljøpartiet De Grønne

 • Gro Nebell Aronsen (Permisjon)
 • Personlig vara: 

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Terje Larsen

Fremskrittspartiet

 • Roger Thomas Volden
 • Personlig vara: Øystein Lauritzen

Arbeiderpartiet

 • Ole Lønseth
 • Personlig vara: Trine Bingen

Møter i 2022

 • Onsdag 26. januar kl. 19.00
 • Onsdag 25. mai kl. 19.00, Knutepunkt Svelvik
 • Onsdag 31. august kl. 19.00
 • Onsdag 9. november kl. 19.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.