Nærutvalg for Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Cathrine Eriksen
 • Hilde Holm
 • Odd Arne Lindtveit
 • Linda Stefanussen
 • Aleksander Schi
 • Vigdis Alice Angell
 • Anja Lønseth

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: Jan Stensvold

Arbeiderpartiet

 • Ole Lønseth
 • Personlig vara: Aud Watnebryn

Møter i 2023

 • Onsdag 8. feb kl. 19.30 Fossekleiva, Kafe Jebsen
 • Onsdag 31. mai kl. 19.30
 • Onsdag 20. sept kl. 19.30
 • Onsdag 15. nov kl. 19.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter