Nærutvalg for Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Vigdis Alice Angell - leder av utvalget
 • Aleksander Schi
 • Odd Arne Lindtveit
 • Hanne Steffensen
 • Anja Lønseth
 • Christen Kruse Skovgaard Larsen
 • Inger Nygård Amundsen
 • Eivind S. Andersen

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: 

Arbeiderpartiet

 • Edel Karin Wøien
 • Personlig vara: Aisha Ahmed 

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Dagens tilbud på Svelvik sykehjem må opprettholdes. Det handler både om mattilbudet på Svelvik sykehjem, og om hjemkjørt varm mat på døren av frivillige. Nærutvalget ønsker dialog med kommunen om dette. 

Kjøkkenet med mattilbud på Svelvik sykehjem må bestå som i dag, så mat til eldre fortsatt lages i Svelvik og blir kjørt ut varmt. Det er viktig at bevilgningen opprettholdes og ikke kuttes.

Det er også viktig å beholde tilbudet om hjemkjøring av mat. Tilbudet bidrar til at eldre skal kunne bo hjemme og klare seg selv lengst mulig. Det er viktig med et verdig mattilbud, med spiseklar mat på døra. En travel hjemmetjeneste får ikke prioritert varm mat til fast tid. Mange av de som bruker ordningen har ikke daglig besøk av hjemmetjenesten. Tjenesten har derfor en merverdi. At faste frivillige kommer og leverer maten på døra og kan slå av en liten prat, er for mange dagens høydepunkt. Alt med frivillighet, kjøring, koordinering fungerer godt og har gjort det i årevis.

Pensjonistforeningen i Svelvik er veldig engasjerte og saken har blitt løftet frem som en av deres viktigste saker.

Opprustning, vedlikehold og samarbeid om utvikling av parker og nærmiljøanlegg.

Parken på Berger: 
Dette er en møteplass som blir brukt til rekreasjon hele året, til å feire barnebursdager og spise fellesmiddager med naboene. Det er et ønske fra lokalmiljøet å ha dialog med kommunen om utvikling av parken, toalettforhold (en sak nærutvalget har engasjerte seg i over lenger tid) og trafikkutfordringer/ parkeringsforhold. Nærutvalget ønsker også å fungere som “kjentmann” hvis det skal gjøres ting i parken da parken ligger i et av Norges best bevarte kulturmiljøer.  

Lallaparken i sentrum: 
Nærutvalget ønsker å følge opp arbeidet med lekeapparater i Lallaparken. Nærutvalget er allerede involvert i prosessen.

Fjordparken på Nesbygda:
Elevrådet på Tangen skole har fremhevet hvor viktig Fjordparken er for aktivitet og at den trenger en opprustning. Nærutvalget er allerede i kontakt med elevrådet i forbindelse med frivillig arbeid og dugnadsarbeid. Nærutvalget vil ha dialog med kommunen om hva man får lov/ikke lov til å gjøre i parken. 

Nærmiljøanlegget på Ebbestad:
Kommunestyret har vedtatt at man skal se på mulighet for å utvikle området rundt gamle Ebbestad skole, til et helhetlig nærmiljøområde i tråd med innspill fra nærmiljøet. Salg av tomta utsettes frem til utredningen er gjennomført og behandlet.

Snart ett år etter vedtaket har ingenting skjedd. Nærutvalget ønsker fortgang i saken og at nærutvalget, nærmiljøutvalget på Ebbestad og andre engasjerte inviteres med i dialogen.

Svelvik sentrum må utvikles. For å få til dette trengs et samarbeid mellom innbyggere, Drammen kommune og Svelvik handelstandsforening.  

Innbyggere i kommunedel 10 har et stort ønske om å få til en utvikling av sentrum i Svelvik. For at et sentrum skal kunne fungere trenger man aktiviteter for å trekke innbyggere. Uten folk i sentrum vil ikke handelsstanden klare seg. Det er også behov for at kommunale tjenester ligger i sentrum, som et fastlegekontor med samme formål. Svelvik sentrum er avhengig av at noe skjer der, og det krever engasjement og innsats fra flere. Før sammenslåingen var det snakk om et byhus. Det er fremdeles et sterkt ønske om å få et knutepunkt med bibliotek i sentrum og ikke utenfor som det er nå. I denne sammenheng er det viktig å nevne at bytorget ved kirken må opprettholdes og oppgraderes. Det er behov for flere møteplasser som er lett tilgjengelig for alle. 

Nærutvalget ønsker å få mer kunnskap om tidligere satsinger i Svelvik sentrum. I tillegg vil nærutvalget ta initiativ til en dialogkonferanse for å se på samskaping og samarbeid for å fremme byutviklingen i sentrum.

Elevrådet har tatt opp utfordringer med utenforskap og mobbing og ønsker at det blir gjort tiltak for å gjøre skolen bedre for alle. 

Deres konkrete forslag er en vennskapsbenk, der noen kan sette seg om de ikke har noen å være sammen med, eller opplever noe vanskelig, og så er det alles ansvar å gå bort og ta kontakt og inkludere den som sitter der i en aktivitet i friminuttene.

Nærutvalget ønsker å støtte tiltaket og har gitt tilskudd fra nærutvalgenes tilskuddsordning i 2024.

Elevrådet ved Tangen skole har dette som sin hovedprioritering, at Speidersletta rustes opp og kan brukes til mer aktivitet. For at den skal være et attraktivt sted må det gjøres en innsats og en oppgradering.

Nærutvalget ønsker å støtte tiltaket og har gitt tilskudd fra nærutvalgenes tilskuddsordning i 2024, samt satt av en kontaktperson i nærutvalget som kan hjelpe elevrådet i gang.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 21. feb. kl. 19.15 Nesvang Grendehus Se saksliste
 • Tirsdag 15. mai kl. 18.00 Berger IL klubbhuset (Bergerbukta 14, 3075 Berger) Se saksliste
 • Tirsdag 3. sept. kl. 18.00
 • Tirsdag 19. nov. kl. 18.00

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter