Nærutvalg for Bragernes og Øren

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ole J Gustavsen - leder av utvalget
 • Ellinor Sibbern Moen
 • Kristian Helle
 • Bente C. Bostrøm
 • Perlita Zivile
 • Merete Vestin
 • Gyltene Krasniqi

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Cathrin Janøy

Arbeiderpartiet

 • Emilie Sveva
 • Personlig vara: Øyvind Hvidsten-Hansen 

Pensjonistpartiet

 • Jan-Erik Abrahamsen 

Fremskrittspartiet

 • Vara: Bjørn Ivar Bråthen

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Nærutvalget vil følge planprosessen og arbeidet med reguleringen av den gamle sykehustomten. Saken er viktig for nærutvalget da den engasjerer innbyggere i nærområdet. Det er viktig at den sees i sammenheng med saken om knutepunkt under.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget vil følge prosessene med etablering av nytt sykehus på Brakerøya og arbeidet med reguleringen av den gamle sykehustomten. Arbeidet med reguleringen av den gamle sykehustomten er viktigst.

Det foregår mye i kommunedelen som påvirker trafikksikkerheten for folk som bor her og derfor er denne saken viktig for lokalmiljøet. Det handler blant annet om trygge skoleveier, flere sykkelveier, forhold knyttet til bygging av ny bybro, evt ny Holmen/Strømsø bro, trafikksituasjonen på Brakerøya knyttet til nytt sykehus og varslede renoveringsarbeider i Bragernes tunellen med mulig stenginger.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget ønsker å være oppdatert på denne saken og vil koble seg på i rullering av trafikksikkerhetsplanen i 2024.

Nedre Bragernes har gjennomgått en betydelig forvandling de siste ca. 20 årene. Bygatene er nødvendige for transport og adkomst til området, og er samtidig en viktig del av nærmiljøet for de som bor der.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget sammen med Drammen kommune inviterer inn til Workshop for innbyggere og næringsdrivende i området, 13 mars og 11. oktober.

Dette har vært et viktig tema etter dialog med lokalsamfunnet. Lokalmiljøet ønsker en møteplass for alle, samarbeid med frivillighet, aktiviteter for barn og unge, kommunale tjenester, møterom og større lokaler til arrangementer og øvingslokaler for foreningslivet.

Sånn jobber nærutvalget med saken

I forbindelse med planprosessen for den gamle sykehustomten jobber nærutvalget med å koble innbyggernes ønsker for kommunedelen opp mot dette arbeidet. Videre undersøker nærutvalget nye samarbeidsformer mellom kommune og frivillighet og løfter behov for midler til drift av møteplass/knutepunkt.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Torsdag 22. feb. kl. 19.15 Drammen Sanitetsforening, Amtmand Bangs gate 1, 3019 Drammen   Se saksliste
 • Mandag 13. mai kl. 18.00
 • Tirsdag 26. aug. kl. 18.00
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter