Nærutvalg for Bragernes og Øren

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Muharrem Emeci
 • Ole J Gustavsen
 • Helle Collett Reffhaug
 • Ellinor Sibbern Moen
 • Ragnhild Sandvold
 • Precious Sundby

Høyre

 • Kjell Arne Hermansen
 • Personlig vara: Ravi Sunder

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Tom Helgesen

Arbeiderpartiet

 • Per Olav Horne
 • Personlig vara: Ingrid Ross Solberg

Nei til bomring

 • Anne Kristin Markhus Aabo
 • Personlig vara: Benedicte Vissing Holst Lensberg

Møter i 2022

 • Torsdag 13. januar kl. 18.00
 • Torsdag 19. mai kl. 18.00, Drammen rådhus
 • Torsdag 25. august kl. 18.00, Drammen rådhus
 • Torsdag 10. november kl. 18.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.