Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Bawan Abdullkadir
 • Muharrem Emeci
 • Ole J Gustavsen
 • Nina Ladehaug Hopland
 • Helle Collett Reffhaug
 • Audun Støren
 • Hilde Glenne
 • Ellinor Sibbern Moen
 • Ragnhild Samvold

Venstre

 • Maud Vestnes
 • Personlig vara: Anders Wengen

Høyre

 • Kjell Arne Hermansen
 • Personlig vara: Ravi Sunder

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Tom Helgesen

Arbeiderpartiet

 • Per Olav Horne
 • Personlig vara: Ingrid Ross Solberg

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter