Nærutvalg for Bragernes og Øren

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Muharrem Emeci
 • Ole J Gustavsen
 • Ellinor Sibbern Moen
 • Nina Engedal
 • Even Haug
 • Kristian Helle
 • Bente C. Bostrøm
 • Perlita Zivile

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Cathrin Janøy

Arbeiderpartiet

 • Lina Strandbråten
 • Personlig vara: Ingrid Ross Solberg

Fremskrittspartiet

 • Jan-Erik Abrahamsen
 • Personlig vara: Bjørn Ivar Bråthen

Møter i 2023

 • Onsdag 18. jan kl. 18.30 Børresen skole 
 • Onsdag 10. mai kl. 18.30 Drammen sanitetsforening, Amtmand Bangs gate 1A, 3019 Drammen. Se sakskart
 • Onsdag 6. sept kl. 18.30
 • Onsdag 1. nov kl. 18.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter