Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Møtekalender

Mandag

Oppstartsmøte i nærutvalget kl. 19.30

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Bawan Abdullkadir
 • Muharrem Emeci
 • Ole J Gustavsen
 • Nina Ladehaug Hopland
 • Ine Hatleberg Knutsen
 • Helle Collett Reffhaug
 • Vibeke Meyer Schjelderup
 • Audun Støren

Politikere

Venstre

 • Maud Vestnes
 • Personlig vara: Anders Wengen

Høyre

 • Kjell Arne Hermansen
 • Personlig vara: Ravi Sunder

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Tom Helgesen

Arbeiderpartiet

 • Per Olav Horne
 • Personlig vara: Ingrid Ross Solberg

Kontakt

 • Koordinator: Thea Risvik Stokke
 • Epost: 
 • Tlf: 959 46 159

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.