Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Møtekalender

Mandag

Oppstartsmøte i nærutvalget kl. 17.30

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Ingrid Sand Ekeberg
 • Mette Hustad 
 • Geirr Kihle 
 • Sverre Knudsen
 • Cecilie Nordbæk
 • Nina Paulsen-Sveen
 • Bengt-Egil Øhn
 • Åpen plass - ungdom
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Politikere

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine B. Johansen

Høyre

 • Fred Løwe
 • Personlig vara: Freddy Hoffmann

Fremskrittspartiet

 • Henrik Sand Marthinsen
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Kontakt

 • Koordinator: Per-Vidar Bjerke
 • Epost:  
 • Telefon: 988 03 758

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.