Nærutvalget for Konnerud og Skoger vest

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Nina Merethe Paulsen-Sveen
 • Jorunn Teigen
 • Mette Hustad 
 • Liza M. Christensen
 • Mari Erstad
 • Torstein Rogne Tønnesen
 • Ingvild Buhaug

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine B. Johansen

Fremskrittspartiet

 • Peter Holst
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Møter i 2023

 • Onsdag 18. jan kl. 17.30
 • Torsdag 24. mai kl. 17.30
 • Onsdag 30. aug kl. 17.30
 • Onsdag 15. nov kl. 17.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter