Nærutvalget for Konnerud og Skoger vest

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ingrid Sand Ekeberg
 • Mette Hustad 
 • Geirr Kihle 
 • Cecilie Nordbæk
 • Nina Paulsen-Sveen
 • Hadi Abdulrazak Muktar
 • Sander Lislott
 • André Markussen
 • Liza M. Christensen

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine B. Johansen

Høyre

 • Fred Løwe
 • Personlig vara: Freddy Hoffmann

Fremskrittspartiet

 • Peter Holst
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Møter i 2022

 • Onsdag 12. januar kl. 17.30
 • Torsdag 19. mai kl. 17.30
 • Onsdag 14. september kl. 17.30
 • Onsdag 17. november kl. 17.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.