Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ingrid Sand Ekeberg
 • Mette Hustad 
 • Geirr Kihle 
 • Cecilie Nordbæk
 • Nina Paulsen-Sveen
 • Hadi Abdulrazak Muktar
 • Sander Lislott
 • Åpen plass - ungdom

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine B. Johansen

Høyre

 • Fred Løwe
 • Personlig vara: Freddy Hoffmann

Fremskrittspartiet

 • Henrik Sand Marthinsen
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter