Nærutvalget for Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ronny Andersen
 • Gjermund Asplund
 • Siri Baklid
 • Torill Sæterkvist Hansen
 • Alexandra Solberg
 • Eva Eline Bækken
 • Anne Spone Gjesmoe
 • Nasim Rizvi

Kristelig Folkeparti

 • Turid Solberg Thomassen
 • Personlig vara: Ole Andreas Fevang

Høyre

 • Leni Halvorsen
 • Personlig vara: Tor Tveter

Senterpartiet

 • Kjetil Sannan
 • Personlig vara: Ole Morten Sørlie

Arbeiderpartiet

 • Øyvind Hvidtsten
 • Personlig vara: Ronny Rype

Møter i 2022

 • Tirsdag 11. januar kl. 17.30
 • Onsdag 24. august kl. 17.30
 • Onsdag 2. november kl. 17.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.