Nærutvalget for Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Beate Mikkelsen
 • Torill Sæterkvist Hansen
 • Maja S. Henden
 • Monica Arnesen
 • Henrik Gran
 • Nasim Rizvi
 • Raymond Carter-Bakken

Kristelig Folkeparti

 • Turid Solberg Thomassen
 • Personlig vara: Trond Johansen

Nei til bomring

 • Benedicte Vissing Holst Lensberg
 • Personlig vara: Grethe Beck

Senterpartiet

 • Kjetil Sannan
 • Personlig vara: Ole Morten Sørlie

Møter i 2023

 • Tirsdag 10. jan kl. 17.30
 • Torsdag 11. mai kl. 17.30
 • Tirsdag 2. sept kl. 17.30
 • Tirsdag 7. nov kl. 17.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter