Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ronny Andersen
 • Gjermund Asplund (permisjon)
 • Siri Baklid
 • Einar Bassøe
 • Torill Sæterkvist Hansen
 • Per Oskar Sandberg
 • Fareshta Shaheed
 • Alexandra Solberg
 • Rian Adam Sadiq

Kristelig Folkeparti

 • Turid Solberg Thomassen
 • Personlig vara: Sara Tellefsen

Høyre

 • Leni Halvorsen
 • Personlig vara: Tor Tveter

Senterpartiet

 • Kjetil Sannan
 • Personlig vara: Ole Morten Sørlie

Arbeiderpartiet

 • Øyvind Hvidtsten
 • Personlig vara: Ronny Rype

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter