Nærutvalg for Skoger og Åskollen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Martin Langeteig
 • Kamilla Stamnes
 • Solveig Risan Taranger
 • Jacob Vik
 • Kyrre Frøyd
 • Ingerid Blichfeldt Robøle
 • Jon Thomassen

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Nina Kristin Frosthammer

Høyre

 • Kristin Surlien
 • Personlig vara: Kristina Mørkve

Arbeiderpartiet

 • Mads Hilden
 • Personlig vara: Ståle Sørensen

Møter i 2023

 • Onsdag 25. jan kl. 18.30 Åskollen knutepunkt
 • Onsdag 24. mai kl. 18.30 hos Sanitetskvinnene i Skoger, Mælhen 2, 3039 Drammen 
 • Onsdag 13. sept kl. 18.30
 • Onsdag 8. nov kl. 18.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget 

Møter 2023

Møter 2022

Møter  2021

Dokumenter