Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Møtekalender

Tirsdag

Oppstartsmøte i nærutvalget kl. 19.30

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Heidi Frantzen
 • Rolf Haugerud
 • Astrid Husmo
 • Daniel Haagensen
 • Stephan Jacobsson
 • Martin Langeteig
 • Elisabeth Hazel Paulsen
 • Solveig Risan Taranger
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Politikere

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Mary Kristine Bjelland

Senterpartiet

 • Camilla Fjeld Gustavsen
 • Personlig vara: Ine Marie Høyen

Fremskrittspartiet

 • Harald Wessel-Berg
 • Personlig vara: Christine Holm Olsen

Arbeiderpartiet

 • Miriam Helfjord
 • Personlig vara: Aud Watnebryn

 

Kontakt

 • Koordinator: Thea Risvik Stokke
 • Epost: 
 • Tlf: 959 46 159

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.