Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Heidi Frantzen
 • Arne Kjeldsen
 • Astrid Husmo
 • Jacob Vik
 • Stephan Jacobsson
 • Martin Langeteig
 • Kamilla Stamnes
 • Solveig Risan Taranger
 • William Hauge
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Mary Kristine Bjelland

Senterpartiet

 • Camilla Fjeld Gustavsen
 • Personlig vara: Ine Marie Høyen

Fremskrittspartiet

 • Harald Wessel-Berg
 • Personlig vara: Christine Holm Olsen

Arbeiderpartiet

 • Åpen plass
 • Personlig vara: Aud Watnebryn

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget 

Dokumenter