Nærutvalg for Skoger, Åskollen og Nesbygda

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Heidi Frantzen
 • Arne Kjeldsen
 • Astrid Husmo
 • Jacob Vik
 • Stephan Jacobsson
 • Martin Langeteig
 • Kamilla Stamnes
 • Solveig Risan Taranger
 • William Hauge
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Mary Kristine Bjelland

Senterpartiet

 • Tanja Vatnås
 • Personlig vara: Camilla Fjeld Gustavsen

Fremskrittspartiet

 • Harald Wessel-Berg
 • Personlig vara: Christine Holm Olsen

Arbeiderpartiet

 • Ståle Sørensen
 • Personlig vara: Aud Watnebryn

Møter i 2022

 • Torsdag 20. januar kl. 20.00
 • Torsdag 16. juni kl. 20.00, Knutepunkt Åskollen
 • Torsdag 15. september kl. 20.00
 • Torsdag 17. november kl. 20.00

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Første møte i hvert nærutvalg i 2022 blir gjennomført digitalt på grunn av smittevern, og kan sees i opptak i etterkant.

De andre møtene er planlagt gjennomført fysisk og er åpne for publikum, men vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Referat fra møter i nærutvalget 

Møter 2022

Møter  2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.