Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Kari Krum Bang
 • Hanna Marie Iversen 
 • Siv-Lene Bjørkly Jakobsen
 • Ingvild Juvkam Dyve
 • Anders Myhre
 • Jeanette S. Stenmark
 • Anette Gilje
 • Lucas Storaunet

Miljøpartiet De Grønne

 • Rose Jahanfarah
 • Personlig vara: Cathrin Janøy

Høyre

 • Jørn Gjennestad
 • Personlig vara: Kristin Surlien

Fremskrittspartiet

 • Ulf Erik Knudsen
 • Personlig vara: Jonas Berntsen

Arbeiderpartiet

 • Arif Erkök
 • Personlig vara: Sølvi Brandt Bestvold

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter