Nærutvalget for Rødskog og Gulskogen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Kari Krum Bang
 • Hanna Marie Iversen 
 • Siv-Lene Bjørkly Jakobsen
 • Ingvild Juvkam Dyve
 • Anders Myhre
 • Jeanette S. Stenmark
 • Lucas Storaunet

Miljøpartiet De Grønne

 • Rose Jahanfarah
 • Personlig vara: Cathrin Janøy

Høyre

 • Jørn Gjennestad
 • Personlig vara: Kristin Surlien

Fremskrittspartiet

 • Jonas Berntsen
 • Personlig vara: Ulf Erik Knudsen

Arbeiderpartiet

 • Sølvi Brandt Bestvold
 • Personlig vara: Eivind Knudsen

Møter i 2022

 • Mandag 10. jan kl. 19.30
 • Onsdag 31. aug kl. 19.30
 • Onsdag 16 .nov kl. 19.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter

Opptak av nærutvalgsmøter

En del møter i nærutvalgene har blitt gjennomført digitalt.