Nærutvalget for Rødskog og Gulskogen

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ingvild Juvkam Dyve
 • Kari Krum Bang
 • Eileen Aall Svendsen
 • Lucas Storaunet
 • Siv-Lene Bjørkly Jakobsen
 • Jeanette S. Stenmark

Høyre

 • Jørn Gjennestad
 • Personlig vara: Kristin Surlien

Sosialistisk venstreparti

 • Rune Kjeldsen
 • Personlig vara: Reidun Nylehn

Arbeiderpartiet

 • Sølvi Brandt Bestvold
 • Personlig vara: Eivind Knudsen

Møter i 2023

 • Mandag 16. jan kl. 19.30
 • Onsdag 24. mai kl. 19.30, SIF-huset, Øvre Eikervei 25.
 • Mandag 4. sept kl. 19.30
 • Mandag 13 .nov kl. 19.30

Møtedatoer

Alle nærutvalgene gjennomfører fire ordinære møter i året. 

Møtene er åpne for publikum.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2022

Møter 2021

Dokumenter