Migra helsestasjon er et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet.

Tilbud

Helsesykepleier

Alle nybosatte familier med barn i alderen 0-18 år barn tilbys helsesamtale med helsesykepleier. Samtalen tar utgangspunkt i migrasjonsprosessen og den enkeltes behov som ny i Norge. Vi kartlegger barnets og familiens helse, og tilbyr veiledning i aktuelle temaer som kosthold/levevaner, foreldrerolle, barneoppdragelse i nytt land. Tidligere vaksiner kartlegges og det gis tilbud om oppjustering.

Jordmor

Alle nybosatte kvinner tilbys en helsesamtale hos jordmor. Samtalen tar utgangspunkt i det kvinnen har behov for. Aktuelle tema kan være kvinnehelse med informasjon om familieplanlegging, oppfølging i graviditet, celleprøve, selvundersøkelse av bryst og HpV-vaksine. Kvinner som får oppfølging i svangerskap på Migra helsestasjon har også tilbud om barselbesøk etter hjemkomst fra sykehuset samt etterkontroll og hjelp med prevensjon.

Foreldreveiledning/ICDP

Vi tilbyr foreldreveiledningskurs i grupper på ulike språk ved ICDP - International Child Development Programme. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Åpningstider

Åpningstider hverdager 08.30-15.00

Telefontid 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Telefon

32 04 95 90

Besøksadresse

Telthusgata 8
3044 Drammen