Strømsø og Migra helsestasjon og jordmortjeneste

Helsestasjon for barn 0–5 år tilbyr gratis tjenester:

Velkommen til Strømsø helsestasjon. Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt og gratis tjeneste som skal jobbe helsefremmende og forebyggende. Vi gir gravide og barn i alderen 0-5 år oppfølging etter nasjonale retningslinjer. På helsestasjonen skal foreldre få råd, veiledning og støtte i foreldrerollen

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinering
 • Individuell veiledning
 • Henvising til andre instanser ved behov
 • Jordmortjeneste

DigiHelsestasjon – kontakt helsestasjonen via Helsenorge» Kontakt oss digitalt på Helsenorge

Helsestasjonsprogram i Drammen kommune

Alle barn har har rett til oppfølging med regelmessige konsultasjoner. Oppfølgingen tilpasses barnet og familiens individuelle behov. 

Når Hva
1-3 dager etter hjemreise fra barsel Barselbesøk av jordmor
7-10 dager etter fødsel  Hjemmebesøk av helsesykepleier
4 uker  Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
6 uker  Individuell konsultasjon hos lege og helsesykepleier
6-8 uker  Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
3 måneder  Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
4 måneder Gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
5 måneder Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
6 måneder  Individuell konsultasjon hos lege og helsesykepleier
8 måneder Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
10 måneder  Gruppe med helsesykepleier og familieteamet 
12 måneder  Individuell konsultasjon hos lege og helsesykepleier
15 måneder Individuell konsultasjon hos helsesykepleier
18 måneder  Målrettet konsultasjon hos helsesykepleier
2 år  Individuell konsultasjon hos lege og helsesykepleier
4 år   Individuell konsultasjon hos helsesykepleier

Helsestasjonstjenesten i Drammen er et gratis lavterskeltilbud til alle gravide, barn i alderen 0-5 år og deres familier. Alle barn har rett til regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen.Oppfølgingen tilpasses barnet og familiens individuelle behov. Helsestasjonene har et helsefremmende og forebyggende fokus. 

Målet med helsestasjonstjenesten er å; 

 •  Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader. 

På helsestasjonen samarbeider jordmødre, helsesykepleiere, helsestasjonsleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere for å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år. Vi samarbeider også med andre tverrfaglige instanser. 

Tilbudet på helsestasjonen omfatter:

 • svangerskaps- og barselomsorg
 • hjemmebesøk etter fødsel
 • helseundersøkelser
 • barselgrupper
 • foreldreveiledningsgrupper

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonstjenestene i din kommune på Helsenorge. Du kan finne helsekontaktene dine, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger.

 • Medbring teppe og bleie til babyen
 • Ta gjerne med leke til babyen av hensyn til smittevern
 • Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til time
 • På grunn av smittefare ønsker vi at syke barn og foreldre utsetter besøket på helsestasjonen. Ta kontakt med helsestasjonen dersom du er i tvil
 • Etter vaksinasjon må der vente 20 minutter før dere kan forlate helsestasjonen

Helsestasjonene i Drammen kommune er godkjente som ammekyndige helsestasjoner. Alle jordmødre og helsesykepleiere tilbyr ammeveiledning. Vi følger faglige retningslinjer fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Drammen kommune tilbyr kurs og grupper som kan være med på å styrke deg/dere i foreldrerollen. Ta gjerne kontakt med din lokale helsestasjon for mer informasjon. Familieteamet er et lavterskeltilbud som samarbeider tett med helsestasjonen. Familieteamet har faste dager på alle helsestasjonene og kan tilby støtte og veiledning i foreldrerollen.

Et tverrfaglig samarbeidsmøte kan være en måte å få hjelp på dersom du er urolig for barnet ditt. Spør helsesykepleier eller barnehagen om et slikt møte.

Helsestasjonen tilbyr vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene.

 • Ta kontakt med Smittevernkontoret for andre vaksiner utenom program.

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om barnets helse. Her er noen trygge og gode nettsider med informasjon

Amming og morsmelk

Ammehjelpen

Matportalen

Helsenorge

Trygg mammamedisin

Kjønn og barns seksualitet

Barn og seksualitet

Barnets motoriske utvikling

Fysisk aktivitet for barn 0-5 år 

Ernæring

Mat og måltider hos spedbarn

Honning og spedbarnsbotulisme

Spedbarnsmat og amming

Vaksinasjon

 Helsestasjonen tilbyr vaksiner som inngår i Barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med Smittevernkontoret for vaksiner utenom program.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Skade- og ulykkesforebygging

Barns miljø og sikkerhet

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

Sikkerhet for små barn

Førstehjelp og skader 

Hjerte- og lungeredning på barn

Etter fødsel:nybakt mamma

Kroppen og den første tiden etter fødsel 

Sex etter fødsel

Fødselsdepresjon

Psykisk helse i barselstiden

Søvn

Se soveråd fra Landsforeningen uventet barnedød

Trygt sovemiljø 

Foreldrerollen

Foreldrehverdag.no er et tilbud fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til alle foreldre med barn fra 0-18 år. Nettsiden inneholder artikler, filmer og podkast om tema som forelder møter i hverdagen.

Foreldrehverdag

Tannhelse

Tannstell hos barn

Vanlige plager og sykdom hos barn

På Helsenorge kan du lese mer om sykdom og ulike plager som kan forekomme hos barn

Sykdom hos barn

Samspill

Små barn og skjermbruk

Babyens gråt og kroppsspråk

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen de bor eller oppholder seg. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Alle ansatte har taushetsplikt. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger.

Migra helsestasjon

Migra helsestasjon er et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet.

Tilbud

Helsesykepleier

Alle nybosatte familier med barn i alderen 0-18 år barn tilbys helsesamtale med helsesykepleier. Samtalen tar utgangspunkt i migrasjonsprosessen og den enkeltes behov som ny i Norge. Vi kartlegger barnets og familiens helse, og tilbyr veiledning i aktuelle temaer som kosthold/levevaner, foreldrerolle, barneoppdragelse i nytt land. Tidligere vaksiner kartlegges og det gis tilbud om oppjustering.

Jordmor

Alle nybosatte kvinner tilbys en helsesamtale hos jordmor. Samtalen tar utgangspunkt i det kvinnen har behov for. Aktuelle tema kan være kvinnehelse med informasjon om familieplanlegging, oppfølging i graviditet, celleprøve, selvundersøkelse av bryst og HpV-vaksine. Kvinner som får oppfølging i svangerskap på Migra helsestasjon har også tilbud om barselbesøk etter hjemkomst fra sykehuset samt etterkontroll og hjelp med prevensjon.

Foreldreveiledning/ICDP

Vi tilbyr foreldreveiledningskurs i grupper på ulike språk ved ICDP - International Child Development Programme. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

Åpningstider

Åpningstider hverdager 08.30-15.00

Telefontid 08.30-11.30 og 12.30-14.00

DigiHelsestasjon er en sikker måte å kommunisere på, og vi oppfordrer derfor våre innbyggere til å ta kontakt via Helsenorge

Kontakt oss digitalt på Helsenorge

 

Telefon

32 04 95 90
32 04 02 20 jordmortjenesten

Besøksadresse

Telthusgata 8, bygg B
3044 Drammen