Gravide får tilbud om gratis kikhostevaksine

Fra mai 2024 får gravide tilbud om vaksine for å beskytte barnet sitt mot kikhoste fra fødsel. Vaksinen anbefales i uke 24 av svangerskapet, og fås hos jordmor eller fastlege.

Sist endret:

Vaksinen vil beskytte barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.  

Hvorfor bør gravide ta kikhostevaksine? 

Kikhoste er en luftveisinfeksjon som kan gjøre små barn alvorlig syke. Sykdommen er farligst for uvaksinerte barn under 1 år.  

Kikhostevaksinen tilbys gravide i store deler av verden, og gir spedbarn god beskyttelse mot kikhoste.  

Hvor kan du få vaksinen? 

I Drammen kommune kan alle gravide få kikhostevaksine hos jordmor på helsestasjon. Du kan ta direkte kontakt med nærmeste helsestasjon eller høre med jordmor/lege neste gang du skal på planlagt svangerskapskontroll. Vaksinen er gratis for deg som er gravid. 

Virksomhetsleder for helsefremmende tjenester 0-100, Inger Kristiansen Øverland, forteller at jordmødrene i kommunen får opplæring som er spesielt rettet mot kikhostevaksinen. Det er også laget rutiner for å samarbeide med fastlegene om å sette vaksinene.  

Hvordan fungerer vaksinen? 

  • Gravide som tar vaksine lager beskyttende antistoffer. Antistoffene overføres videre til barnet i magen.  
  • For at barnet skal få beskyttelse, må du få vaksine mens du er gravid – uansett når du fikk forrige vaksine mot kikhoste.  
  • Vaksinen som tilbys i Norge er Boostrix, som er kombinasjonsvaksine mot stivkrampe, difteri og kikhoste.  
  • Kvinner som nylig har fått kikhostevaksine i svangerskapet og som skal reise til land der polio forekommer, anbefales poliovaksine på lik linje med andre reisende.  

Får jeg bivirkninger? 

  • Vaksinen gis med ett sprøytestikk i overarmen. Det er vanlig å få litt vondt på stikkstedet, og det kan også bli litt rødt og hovent. Noen får feber, vondt i musklene, føler seg litt syke eller utmattet. Dette går vanligvis over av seg selv i løpet av noen få dager.  
  • Det er ikke vist at barn får bivirkninger når mor vaksineres mot kikhoste i svangerskapet.  
  • Kontakt helsepersonell dersom du har spørsmål eller er bekymret for plager/sykdom etter vaksinasjon.  

Ønsker du vaksinen, men har kommet lengre i svangerskapet enn uke 24? 

Drammen kommune tilbyr vaksinen også til gravide som er forbi svangerskapsuke 24.  

Det vil bli satt opp en ekstra dag der gravide som er forbi uke 24 i svangerskapet kan bestille time til vaksinasjon. Det settes opp timer til vaksinasjon den 24. mai på Strømsø helsestasjon. Ta kontakt med din jordmor på helsenorge.no, eller ring jordmortjenesten på telefon 32 04 04 00. Hvis du ikke har vært hos jordmor før, og ønsker vaksinen, skal du også ringe dette nummeret.  

Informasjon om kikhostevaksinen på flere språk