Smittevernkontoret Drammen

Smittevernkontoret har fått nytt journalsystem. I oppstartsfasen må det påberegnes litt ventetid på telefon. Send oss gjerne en e-post på smittevern@drammen.kommune.no, så svarer vi deg så raskt vi kan.

Våre oppgaver

 • Smittevernarbeid
 • Tuberkolosekontroll
 • Reisevaksinasjon
 • Migrasjonshelse for voksne

Våre tjenester

Plikt til å undersøke seg

Disse gruppene i befolkningen har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

 • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge.
 • Alle flyktninger og asylsøkere
 • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke.
 • Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte.

Vi utfører også tuberkulosekontroll for studenter som skal studere i utlandet.

Undersøkelsen består av

 • Konsultasjon med sykepleier/helsesykepleier på smittevernkontoret
 • Deretter får du med deg rekvisisjon på røntgen og eller blodprøve som utføres på sykehuset.
 • Røntgen av lungene
 • En blodprøve

Pris

Tuberkuloseundersøkelse er gratis hvis det er lovpålagt.

For alle andre:

Bør jeg ta reisevaksine?

Før du reiser til enkelte reisemål er det anbefalt at du vaksinerer deg.

Sjekk dine vaksiner

Er du usikker på hvilke vaksiner du alt har fått? Finn vaksinene dine på helsenorge.no:

Bestille time

Har du spørsmål om vaksiner eller ønsker time, ta kontakt med oss:

Smittevernkontoret minner om at vi ikke kan gi reisemedisinsk konsultasjon over telefonen.

Råd og veiledning

I tillegg til vaksinering gir vi reiseråd og veiledning for din reise. Du kan få resept på malariatabletter hos oss. Vi har de vanligste reisevaksinene på lager.

Bruker du medisiner, ta med deg oppdatert medisinliste.

Pris på reisevaksine

Avbestilling av time

Dersom du må avbestille timen din, må dette skje dagen før avtalen, på:

Timer som ikke er avbestilt faktureres med 250,- per voksen og 150,- per barn.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Disse får tilbud  om vaksine via sin arbeidsgiver.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Vaksinering

I Drammen kommune foregår influensavaksinering primært hos fastlegen. Ta kontakt med din fastlege for informasjon om influensavaksine.

Drammen kommune tilbyr vaksine mot koronaviruset ved smittevernkontoret for enkelte grupper. 

Drammen kommune har også avtale med to apotek om å gi korona-vaksine til innbyggere over 18 år.

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

Pneumokokkvaksine er anbefalt til:

 • Alle personer over 65 år (revaksinasjon etter mer enn 5 år)
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
 • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.
 • Les mer om pneumokokkvaksine til risikogrupper på Folkehelseinstituttets nettsider

Pris

Drammen kommune har et samarbeid med Oslo kommune om vaksinering mot apekopper.

Våre innbyggere kan benytte Oslo sitt tilbud:

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen av vaksinene er det behov for oppfriskningsdoser.

Noen vaksiner anbefales også til eldre fordi alder utgjør en risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer.

Migrasjonshelse for voksne gir et tidlig helsetilbud for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som er bosatt i Drammen kommune.

Asylsøkere har samme rett til helsehjelp som den øvrige befolkningen. Flyktninger, familiegjenforente og andre med oppholdstillatelse i Norge har også fulle helserettigheter så lenge oppholdet er ment å vare i 12 måneder eller mer.

Migrasjonshelse for voksne tilbyr en tidlig helsekartlegging som vil kunne bidra til å avdekke akutte helseplager og kroniske behandlingstrengende sykdommer i en tidlig fase og sørge for nødvendig behandling.

I løpet av de tre første måneder tilbyr vi en helseundersøkelse for alle flyktninger, asylsøkere eller familiegjenforente. Vi har migrasjonslege som kan bistå ved behov for legeundersøkelse.

 • Voksne som ikke er vaksinert med inaktivert poliovaksine tilbys poliovaksine.
 • Voksne under 40 år som ikke har hatt meslinger og rubella eller ikke vaksinert mot disse får tilbud om MMR vaksine.

Priser

Åpningstider

 • Kontoret er åpent mandag–fredag kl 08.00-15.00.

Telefon

32 04 52 40

E-post

smittevern@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post

Besøksadresse

Schwartzgate 6
3043 Drammen

Koronavirus