I forbindelse med Covid-19 har kommunen besluttet å stanse drop-in tilbudet for vaksinering. Det er mulighet for timebestilling for nødvendig vaksinasjon. Ta kontakt på telefon for vurdering.

Drop-in tilbudet for tuberkulosekontroll er også stanset. Ta kontakt på telefon for timeavtale.

Vi gjør oppmerksom på at alle som er i hjemmekarantene etter reise til utlandet må vente med tuberkuloseundersøkelse til karantenetiden er fullført.

Om våre tjenester

Ønsker du:

 • Å vaksinere deg
 • Å få informasjon og veiledning vedrørende smittsomme sykdommer og smittevern
 • Informasjon og reisemedisinsk veiledning

Da kan smittevernkontoret hjelpe deg.

Ønsker du informasjon om HPV vaksine, ta kontakt med oss per telefon: 32 04 52 40.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: www.fhi.no/hpv-vaksine

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå

 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • Hivinfeksjon /AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammglobulinemi
 • Stamcelletransplantasjon
 • Hematologisk kreft ( leukemi, lymform og myelomatose)
 • Organtransplantasjon
 • Cochleaimplantat
 • Fra 65 år - Individuell vurdering av behov for vaksinasjon
 • Kronisk leversykdom
 • Primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)
 • Kreft (unntatt hematologisk)
 • Kronisk nyresykdom
 • Hjemløse og rusmisbrukere
 • Iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)
 • Diabetes mellitus
 • Cøliaki
 • Nedsatt ventilasjonskapasitet
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk hjertesykdom
 • Tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD
 • Alkoholisme
 • Røyking
 • Yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere)

Pris

Alle i risikogruppene får vaksine til redusert pris. Se vår prisliste. I tillegg kommer et konsultasjonsgebyr.

Du kan også få pneumokokkvaksine hos din fastlege. Da tar du direkte kontakt med legekontoret ditt.

Du skal ta en tuberkuloseundersøkelse dersom:

 • Du skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge og kommer fra land hvor tuberkulose er utbredt
 • Du er flyktning eller asylsøker og landet du kommer fra har utbredt tuberkulose
 • Du arbeider i helse- og omsorgstjenesten, er lærer eller i en stilling som har kontakt med barn, og i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt deg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Undersøkelsen består av

 • Røntgen av lungene
 • En blodprøve

Pris

Tuberkuloseundersøkelse er gratis hvis det er lovpålagt.

Reisevaksine

Har du spørsmål om vaksine eller andre helseråd i forbindelse med en reise du skal på?

Les brosjyren Viktig å vite før du reiser fra smittevernkontoret.

Får du ikke svar på spørsmålene eller ønsker du å snakke med oss så ta kontakt.

Det er i perioder leveringsproblemer fra FHI på en del vaksiner. Dette kan påvirke rådene som gis i konsultasjon.

Mine vaksiner

På helsenorge.no kan du sjekke dine vaksiner https://minhelse.helsenorge.no/

Pris

Se vår prisliste

Avbestilling av time skal skje dagen før avtalen, enten på telefon 32045240 eller e-post smittevern@drmk.no

Timer som ikke er avbestilt faktureres med 200,- per voksen og 100,- per barn.

Prisliste vaksiner og konsultasjon

Vaksinepriser fra 1. januar 2020. 

 • Boostrix-Polio(difteri, stivkrampe, polio, kikhoste): kr 400
 • Stivkrampe, tetanus: kr 180
 • Tetravac(Difteri,stivkrampe, polio og kikhoste ): kr 400
 • Polio: kr 240
 • Hepatitt A: kr 400
 • Hepatitt A barn: kr 340
 • Hepatitt B: kr 300
 • Hepatitt B barn: kr 260
 • Hepatitt A+B: kr 590
 • Hepatitt A+B barn: kr 445
 • Tyfoid feber: kr 290
 • Kolera / turistdiare
  • 1 dose: kr 220
  • 2 doser: kr 400
 • Gulfeber: kr 470
 • Meningokokk ACWY: kr 480
 • Japansk encephalitt: kr 890
 • Skogflått encephalitt: kr 420
 • Skogflått encephalitt barn: kr 405
 • Rabies: kr 610
 • Pneumokokk: kr 430
 • Varicella: kr 550
 • Gardasil 9 HPV vaksine: kr 1470
 • Cervarik HPV vaksine: kr 1000

Vaksineprisene er inkludert materiell

Konsultasjon

 • Voksen: 250,- (300,- v/giro)
 • Påfyll: 150,- (150,- v/giro)
 • Barn (0-16 år): 150,- (200,- v/giro)
 • Blodprøver: 100,- (150,- v/giro)
 • Tuberkulosekontroll: 200,-
 • Dukoral pr.person: 100,-

Annet

 • Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort: 100,-
 • Resept på malariatabletter(per person): 50,-

Prisene gjelder fra 1. januar 2020

Betaling med kort eller Vipps

 

Informasjon om influensavaksine høsten 2021

Ta influensavaksinen hvis du er i en risikogruppe

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie. Disse får tilbud  om vaksine via sin arbeidsgiver.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Smittesporingsteamet

 

Åpningstider

 • Kontoret er betjent alle dager fra kl. 08.00-15.00.

Telefon

32 04 52 40

E-post

smittevern@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Schwartzgate 6
3043 Drammen

Koronavirus – fakta og råd