Helsehjelp til flyktninger

Asylsøkere og flyktninger har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager.

Asylsøkere og flyktninger har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Her finner du informasjon om helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge. Informasjonen fra Helsenorge er på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk:

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge (HelseNorge)  

Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії

Smittevernkontoret:

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst Norge. Personer med annen status som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder må også gjennom en tuberkuloseundersøkelse. Disse bør gjøre dette så snart som mulig, helst innen fire uker.

Vanligvis ankommer flyktninger først til Ankomstsenteret på Råde, der tuberkuloseundersøkelsen gjennomføres. Flere personer kommer nå direkte til Drammen kommune, det er da smittevernkontoret som har ansvar for tuberkuloseundersøkelse. Vi er avhengig av at personer melder seg til oss, slik at vi kan avtale tid for undersøkelse på smittevernkontoret.

Har du nylig kommet fra Ukraina og skal gjennomføre tuberkuloseundersøkelse ønsker vi at du tar kontakt med oss.

  • Telefon: 32 04 52 40 (telefontid mandag – fredag 08:30 – 14:00)
  • Adresse: Schwartzgate 6, 3043 Drammen

Migra helsestasjon  

Migra helsestasjon er et gratis helsetilbud i Drammen kommune til alle nybosatte familier med barn i alderen 0-20 år, som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, enslig mindreårige, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet. Vi kartlegger barnets helse, tilbyr vaksiner etter nasjonalt barnevaksinasjonsprogram og gir foreldre veiledning, råd og støtte etter behov.

Har du nylig kommet fra Ukraina og har barn i alderen 0-20 år ønsker vi at du tar kontakt med oss.  

  • Telefon: 32 04 95 90  (telefontid mandag – fredag 08:30 – 14:00) 
  • Adresse: Telthusgata 8, bygg B, 3044 Drammen
  • E-post: migra@drammen.kommune.no 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.