Kompetanseteam levekår gir bistand til ansatte i kontakt med levekårsutsatte familier.

Hjelper du en familie som har sammensatte utfordringer? Trenger du veiledning til hvordan du kan bistå disse familiene?

Ta gjerne kontakt med oss!

Kompetanseteam levekår arbeider med:

Hjelpeapparatet:

 • Råd og veiledning i enkeltsaker
 • Bistand i brukermøter
 • Kompetanseheving

Familier:

 • Kartlegging av familiesituasjon
 • Samtaler
 • Koordinering av både offentlige tjenester og frivillige tilbud til familier

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson per kommunedel:

Kommunedel 1 & 2:

 • Mjøndalen, Åsen, Steinberg, Ytterkollen, Krokstadelva, Stenseth
 • Marie Josée Boily – 976 09 914

Kommunedel 3:

 • Solbergmoen, Solbergelva, Åssiden
 • Marie Lundblad – 468 80 819

Kommunedel 4 & 5:

 • Rødskogen, Gulskogen, Konnerud, Skoger Vest
 • Camilla Bock – 90 78 25 78

Kommunedel 6 & 7:

 • Strømsø, Danvik, Austad, Fjell, Grønland, Marienlyst, Brandenga, Tangen
 • Kjersti Hellebø Lieberg – 90 78 45 78

Kommunedel 8:

 • Bragernes, Øren
 • Marie Lundblad – 468 80 819

Kommunedel 9 & 10:

 • Skoger, Åskollen, Nesbygda, Svelvik, Ebbestad, Berger
 • Marit Bjørnstad – 478 79 744

For mer informasjon:

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2019

Kompetanseteam levekår - Årsrapport 2018