Skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en gratis lavterskeltilbud til alle barn og unge fra 0–20 år.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Skolehelsetjenesten tilbyr

  • Helsesykepleiertjeneste på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Finn din helsesykepleier

E-post og telefonnummer til helsesykepleier finner du på oversikten over ansatte ved din skole.

Kommunale skoler

Videregående skoler og private

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.