Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0–20 år. Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Helsesykepleiertjeneste på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Kontakt

For å ta kontakt med skolehelsetjenesten henvend deg til den aktuelle skolen.