Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Arnstein Larsen 902 43 477
Avdelingsleder Randi Bjugn 926 92 067
Avdelingsleder Maria Ohnstad 951 86 175
Avdelingsleder Marianne Nielsen 924 55 548
AKS-leder Ida Kleiv Gunnerud 450 65 965
Sosialpedagogisk rådgiver Andrè Hermansen 452 51 714
Konsulent Hanne Lund Narvesen 32 04 96 40
Helsesykepleier Gunn Eline Birkeland 408 01 762
Helsesykepleier Beate Storm Husøy 976 69 466
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Fjell skole.