Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Gro Tveten 32 04 95 30/ 907 25 212
Avdelingsleder 1.trinn og AKS Jorun Deildok 32 04 95 30/ 909 47 486
Avdelingsleder 2.- 4.trinn Marcus Kathrud 32 04 95 30/ 942 38 038
Avdelingsleder 5.- 7.trinn Bente Bardal 32 04 95 30/ 924 10 893
Avdelingsleder spesial- og sosialpedagogikk Maia Andresen 32 04 95 30/ 916 96 893
Sekretær Ingvild B. Krossen 32 04 95 30/ 951 16 732
Helsesykepleier 1.- 3.trinn Christina Maria Lervik 32 04 95 44
Helsesykepleier 4.- 7.trinn Hedda Vatne Olsen 32 04 95 47/ 908 82 544
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Brandengen skole.