Brandengen skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 525 elever
  • Kommunedel: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid skole: 08.00 - 15.30

Åpningstid SFO: 07.00 - 08.30 og 13.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 95 30
SFO 1.- og 4.trinn: 479 66 499
SFO 2.trinn: 947 90 859
SFO 3.trinn: 902 22 020

E-post

brandengen.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Iver Holters gate 32
3041 Drammen