Om Brandengen skole

Bli kjent med Brandengen skole.

En byskole

Brandengen skole er en sentral byskole i Drammen med cirka 525 elever på 1. til og med 7. trinn. Skolen har velkomstklasse for elever på 2.-7.trinn, og totalt nærmere 70 ansatte. Skolen ligger på Rundtom, med Norbykollen og Tegelverkstomta som flotte uteskoleområder. Vi har gangavstand til marka, Drammenselva og Drammen sentrum. Dette gir skolen mange muligheter til aktiv bruk av nærmiljøet.

Brandengen skole er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Skolen ligner på en borg og ble tatt i bruk i mai 1914. I de senere årene har skolen blitt rehabilitert og oppgradert slik at skolebygget fyller moderne miljøkrav. Våren 2019 ble den nye flerbrukshallen tatt i bruk, og i 2022 åpnet et nytt tilbygg ved skolen.  

Visjon og verdier

Visjonen til Brandengen skole er «Mangfold, Mestring og Muligheter». Verdiene våre er respekt, ansvar og omsorg. Dette er i tråd med modellen PALS. Alle våre elever er ulike og skal anerkjennes og løftes. Hver enkelt elev skal utvikle sitt fulle faglige potensial og bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Elever, ansatte og foresatte samarbeider om best mulig læring og utvikling for alle elevene. Brandengen skole har et godt og aktivt FAU som har fokus på læringsmiljøet og bidrar med mange aktiviteter.

Skolen er en FN- og UNESCO skole. I 2013 ble skolen tildelt Benjaminprisen. Juryens begrunnelse var: «Arbeidet mot rasisme og diskriminering er synlig gjennom hele skoleåret på Brandengen. Skolen har et særskilt fokus på tematikken i forbindelse med markering av skolestart, FN- dagen, Holocaustdagen, FNs dag for kulturelt mangfold og sommerfesten i juni. Sommerfesten kalles for "Verden på Brandengen skole og Brandengen skole i verden».

Vi holder arbeidet mot rasisme, mobbing, diskriminering, mangfold og inkludering levende i det daglige arbeidet. Dette skjer blant annet gjennom PALS timer, storsamlinger og andre aktiviteter. Læring for mestring, utdanning, arbeid, god helse og et godt liv for seg selv og andre.

Besøksadresse

  • Iver Holters gate 32 (Bygg A): 4. – 7. trinn og administrasjon

  • Bjørnstjerne Bjørnsons gate 130 (Bygg C): 1.-3.trinn