Om Brandengen skole

Bli kjent med Brandengen skole.

Brandengen skole er en sentral byskole i Drammen med cirka 525 elever på 1. til og med 7. trinn, nærmere 70 ansatte og en aktivitetsskole med 170 av elevene våre på 1. til 4. trinn. Skolen ligger på Rundtom, med Norbykollen og Tegelverkstomta som flotte uteskoleområder. Vi har gangavstand til marka, Drammenselva og Drammen sentrum, og dette gir skolen mange muligheter til aktiv bruk av nærmiljøet.

Brandengen skole er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, ligner på en borg og ble tatt i bruk i mai 1914. I de senere årene er skolen rehabilitert, og oppgradert slik at skolebygget fyller moderne miljøkrav. Våren 2019 ble den nye flerbrukshallen tatt i bruk og det er klart for oppstart av et nytt skolebygg som er planlagt ferdig i august 2021.

Vi på Brandengen skole har «Mangfold, Mestring og Muligheter» som vår visjon. Verdiene våre er respekt, ansvar og omsorg. Dette er i tråd med modellen PALS. Alle våre elever er ulike og skal anerkjennes og løftes, slik at hver enkelt elev skal utvikle sitt fulle faglige potensial og bli et trygt aktivt og selvstendig menneske. Elever, ansatte og foresatte er et stort lag som samarbeider om best mulig læring og utvikling for alle elevene. Brandengen skole har et godt og aktivt FAU som bidrar med mange aktiviteter, fokus på læringsmiljø og i arbeidet med utbyggingen av skolen.

Brandengen skole er i gang med å innføre fagfornyelsen. Dette handler om å utvikle hele mennesker, gjennom å jobbe med de tverrfaglige temaene; folkehelse og livsmestring, bærekraft og demokrati og medborgerskap, gjennom dybdelæring, gjennom samarbeid og gjennom digital læring, for å forberede elevene på å møte det 21. århundrets krav til kunnskaper, ferdigheter og handlinger.

Skolen er en FN- og UNESCO skole. I 2013 ble skolen tildelt Benjaminprisen.  Juryens begrunnelse var: «Arbeidet mot rasisme og diskriminering er synlig gjennom hele skoleåret på Brandengen. Skolen har et særskilt fokus på tematikken i forbindelse med markeringer av skolestart, FN- dagen, Holocaustdagen, FNs dag for kulturelt mangfold og den store sommerfesten i juni. Sommerfesten kalles for "Verden på Brandengen skole og Brandengen skole i verden».

Vi holder arbeidet mot rasisme, mobbing og diskriminering og for mangfold og inkludering levende i det daglige arbeidet. Dette skjer blant annet gjennom PALS timer, storsamlinger og andre aktiviteter.

Læring for mestring, utdanning, arbeid, god helse og et godt liv for seg selv og andre.