Skoleregler

Drammen har kommunale reglement for skole og skolefritidsordningen. Kommunale regler for digitalt utstyr inngår som en del av skolereglene for skole.

Regler

Skolereglene er lokale forskrifter. Ordensreglementene ble fastsatt i hovedutvalget for oppvekst og utdanning i juni 2021, og oppdatert april 2024 med regler for bruk av mobil som trer i kraft august 2024. Skolereglene gjelder for alle kommunale skoler i kommunen.

Ordensreglement på flere språk

Trivsel

Skolene kan ha ha egne trivselsreglement. Dette kan du få ved å kontakte den enkelte skole. Det er skolens samarbeidsutvalg som godkjenner skolens trivselsreglement.