Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Frode Myhre Ellingsen frode.myhre.ellingsen@drammen.kommune.no 918 51 806
Avdelingsleder 1.-3.trinn og AKS  Rune Johannessen-Ashton rune.johannessen.ashton@drammen.kommune.no 988 10 316
Avdelingsleder 4.-7.trinn Gry Elisabeth Lagerqvist Gry.Elisabeth.Lagerqvist@drammen.kommune.no 916 39 929
Skolekonsulent Nina Svenneby Skarstad rodskog.skole@drammen.kommune.no 32 04 59 30
Helsesykepleier Marianne Fevang marianne.fevang@drammen.kommune.no 32 04 59 41
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Rødskog skole.