Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Frode Myhre Ellingsen 918 51 806
Avdelingsleder 1.-7.trinn, AKS og spesialpedagogisk tilrettelegging Rune Johannessen-Ashton 988 10 316
Skolekonsulent Nina Svenneby Skarstad 32 04 59 30
Helsesykepleier Marianne Fevang 32 04 59 41
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Rødskog skole.