Rødskog skole

Nøkkelinformasjon

  • Barneskole
  • 150 elever
  • Kommunedel: Rødskog og Gulskogen 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.30 - 15.00

Åpningstid SFO: 07.00 - 08.30 og 13.00 - 17.00

Telefon

Kontor skole: 32 04 59 30
SFO: 90 92 93 73

E-post

rodskog.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Rødskoggata 5
3048 Drammen