Bli kjent med Rødskog skole.

«Se det, og tenkt med hjertet»

Rødskog skole er en liten og koselig barneskole i Gulskogensonen der vi kommer tett på, og «alle kjenner alle». Hos oss jobber vi etter mottoet «Se det, og tenk med hjertet» sammen med den hjertevarme sjiraffen Palseraffen. Skolen jobber i takt med Drammensskolen om å gi elevene et best mulig læringsmiljø, og følger det skoleomfattende programmet Positiv atferd, Støttende læringsmiljø og samhandling (PALS), med verdiene respekt, ansvar og omsorg. Tre dager i uken har skolen en helsesykepleier som møter elever og familier, og bistår i arbeidet med elevenes fysiske og psykiske helse.

Uteområder

Skolen disponerer en kunstgressbane året rundt, og har en trivelig skolegård med hinderløyper, klatrestativ, huskestativ, bordtennisbord, basket- og volleyballbane. De yngste elevene har en helt egen kunstgressbane i skolegården. Med trivselslederprogrammet (TL) organiserer mellomtrinnselever aktiviteter for alle som fremmer inkludering, samhandling og fysisk aktivitet på elevenes premisser.

Satsingsområder for en skole i vekst

Rødskog skole har i dag 195 elever og 26 ansatte fordelt på 1.-7. trinn, og venter stor vekst det kommende tiåret. Med et tett foreldresamarbeid er vi en skole der hvert barn skal få oppfylle sitt fulle faglige potensial, og bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Skolen satser på digital læring, sosial- og emosjonell kompetanse og språk, etter prinsippet om likeverdig opplæring. Rødskog er praksisskole i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, og nytilsatte deltar i Drammensskolens lærer trainee-program.

Sonesamarbeid og nærmiljø

Rødskog samarbeider med Gulskogen skole for en god og trygg overgang til ungdomsskolen, med sosialt, emosjonelt og faglig forberedte elever. Sammen med Strømsgodset idrettsforening deltar skolen også i prosjektet Ekte Kjærlighet på Gulskogen for å gi elevene en inkluderende og helhetlig hverdag. Strømsgodset holder blant annet skoletimer med fysisk aktivitet på mellomtrinnet og på AKS. Sammen jobber vi for å se hele barnet.

Velkommen til Rødskog!

Bilder fra Rødskog skole

Elever husker på Ufo-huska i skolegården Avtrykk av alle hendene til elevene på veggen ved trappa Elever står på hodet i sofaen Hyller med bøker i skolebiblioteket Elever spiller fotball på kunstgressbanen