Om Rødskog skole

Bli kjent med Rødskog skole.

«Se det, og tenkt med hjertet»

Rødskog skole er en liten og koselig barneskole i Gulskogensonen der vi kommer tett på. «Alle kjenner alle». Hos oss jobber vi etter mottoet «Se det, og tenk med hjertet». Målet er å ha et best mulig læringsmiljø bygd på verdiene respekt, ansvar og omsorg. Tre dager i uken har skolen en helsesykepleier som møter elever og familier. Helsesykepleier bistår i arbeidet med elevenes fysiske og psykiske helse.

Uteområder

Skolen disponerer en kunstgressbane året rundt. Vi har en trivelig skolegård med hinderløyper, klatrestativ, huskestativ, bordtennisbord, basket- og volleyballbane. De yngste elevene har en helt egen kunstgressbane i skolegården. Vi deltar i trivselslederprogrammet (TL). Det betyr at elever fra mellomtrinnet organiserer aktiviteter for alle som fremmer inkludering, samarbeid og fysisk aktivitet.

Satsingsområder for en skole i vekst

Rødskog skole har i dag 150 elever og cirka 25 ansatte fordelt på 1.-7. trinn og SFO. Skolen venter stor vekst det kommende tiåret. Med et tett foreldresamarbeid er vi en skole der hvert barn skal få oppfylle sitt fulle faglige potensial, og bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske. Skolens satsningsområder er «trygt og godt skolemiljø», samarbeidslæring og likeverdig opplæring med plass til alle. Rødskog er praksisskole i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, og er lærebedrift for elever i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Sonesamarbeid og nærmiljø

Rødskog samarbeider med Gulskogen skole for en god og trygg overgang til ungdomsskolen. I samarbeid med Strømsgodset idrettsforening deltar skolen i prosjektet «Ekte kjærlighet på Gulskogen» for å gi elevene en inkluderende og helhetlig hverdag. I dette samarbeidet serverer Jasmin kvinnenettverk ukentlig bydelsmiddag, og egne pedagoger holder kunstklubb. Strømsgodset holder også skoletimer med fysisk aktivitet på mellomtrinnet og på SFO, i tillegg til gratis aktiviteter på ettermiddag for elever på 4.-7. trinn.

Sammen jobber vi for å se hele barnet.

Velkommen til Rødskog!

Bilder fra Rødskog skole

Elever husker på Ufo-huska i skolegården Avtrykk av alle hendene til elevene på veggen ved trappa Elever står på hodet i sofaen Hyller med bøker i skolebiblioteket Elever spiller fotball på kunstgressbanen