Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Marianne Haagensen 976 33 139
Avdelingsleder 8. trinn Trine Hagberg 930 29 644
Avdelingsleder 9. trinn Vera Østerud 909 34 880
Avdelingsleder 10. trinn/ karriereveileder Gro Eli Jetsmar 481 38 380
Avdelingsleder Nøsted skole Yvonne Julseth 907 06 678
Helsesykepleier Randi Hauksson 32 04 95 06/32 04 95 00/ 903 66 234
Skolekonsulent Britt Andersen 32 04 95 00
Skolekonsulent Cathrine Isaksen 32 04 95 00
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Børresen skole.