Ansatte Børresen skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Monica Elstrøm monica.elstrom@drammen.kommune.no 47 01 51 16
Avdelingsleder 8. trinn Renate Lehne renate.lehne@drammen.kommune.no 92 46 21 15
Avdelingsleder 9. trinn Vera Østerud vera.osterud@drammen.kommune.no 90 93 48 80
Avdelingsleder 10. trinn/ karriereveileder Gro Eli Jetsmar gro.eli.jetsmar@drammen.kommune.no 48 13 83 80
Helsesykepleier Guro Kristine Mørk guro.kristine.mork@drammen.kommune.no 48 86 37 29
Skolekonsulent Catherine Kielland-Bergum catherine.kielland.bergum@drammen.kommune.no 32 04 95 00

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Børresen skole.