Børresen skole

Nøkkelinformasjon

  • Ungdomsskole
  • 350 elever
  • Kommunedel: Bragernes og Øren

Meld fra om utrygt skolemiljø

Opplever du at eget barn eller andres barn ikke har et trygt og godt skolemiljø? Da kan du melde fra til skolen om dette gjennom vår digitale tilbakemeldingskanal. 

Meld fra om utrygt skolemiljø

Åpningstider

Kontortid: 08.15 - 15.00

Telefon

Kontor: 32 04 95 00

E-post

borresen.skole@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Hauges gate 100
3019 Drammen