Om Børresen skole

Bli kjent med Børresen skole.

Børresen skole er en ungdomsskole som ligger i Bragernes kommunedel. Vi har 360 elever og er 41 ansatte.

Vi vil påstå at vi er den vakreste skolen i Drammen, med gamle, ærverdige bygninger. To av byggene, klasseromsbygget og kontorbygget, er nylig rehabilitert og modernisert (ferdig sommer 2019) slik at de imøtekommer krav om universell utforming. Siden vi er en byskole, er vi heldige med at vi har enkel tilgang på blant annet biblioteket, aktivitetsparken og Union, noe vi benytter oss av.

De senere årene har vi jobbet hardt med å få til gode læringsmiljøer på skolen, og for å få til det har vi jobbet med å skape gode relasjoner og inkludering i hele organisasjonen. Vi ønsker tydelige, glade og omsorgsfulle ansatte som setter elevenes læring i fokus.

Vi samarbeider per i dag tett med barneskolene i kommunedelen, Bragernes skole og Øren skole. Ambisjonene våre er å få til et økt samarbeid med idrettslagene og frivilligheten i sonen vår.

Nøsted skole er et alternativt tiltak som gir et sosialpedagogisk tilpassa opplæringstilbud til noen elever i 10. klasse i Drammen kommune. Elevene føres fram til ordinær grunnskoleeksamen, og Nøsted skole er ansvarlig for videre oppfølging over i videregående opplæring. Undervisningen legger vekt på kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk opplæring.

Bilder fra Børresen skole

To jenter sitter arm i arm. Elever spiller volleyball ute To elever gjennomfører naturfageksperiment Elever bruker teknologi for å lære koding Elever samarbeider med en oppgave i klasserommet