Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Eva Solberg 32 23 17 01
Avdelingsleder Beate Myhagen Steig 32 23 17 02
Sekretær Nina Granly 32 23 17 00
Sosialfaglig Lise Myrland 481 42 922
Helsesykepleier   Ikke tildelt for høsten 2020 enda 902 15 593
Fagleder SFO Elin T. P. Heggen 934 39 807
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Åsen skole.