Ansatte Åsen skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Bente Bardal bente.bardal@drammen.kommune.no 32 04 17 01 / 92 41 08 93
Avdelingsleder  Liv Brurberg Hansen liv.brurberg.hansen@drammen.kommune.no 32 04 17 02 / 92 05 82 25
Konsulent Nina Granly nina.granly@drammen.kommune.no 32 04 17 00
Sosialfaglig Cecilie Boehlke cecilie.boehlke@drammen.kommune.no 32 04 17 37 / 46 77 79 94
Helsesykepleier      
Fagleder SFO Elin T. P. Heggen elin.terese.portaasen.heggen@drammen.kommune.no 93 43 98 07

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Åsen skole.