Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Eva Solberg eva.solberg@drammen.kommune.no 32 23 17 01
Avdelingsleder Beate Myhagen Steig beate.steig@drammen.kommune.no 32 23 17 02
Sekretær Nina Granly nina.granly@drammen.kommune.no 32 23 17 00
Sosialfaglig Lise Myrland lise.myrland@drammen.kommune.no 481 42 922
Helsesykepleier Hilde Røren Holmen Hilde.Roren.Holmen@drammen.kommune.no

408 20 135

Fagleder SFO Elin T. P. Heggen elin.terese.portaasen.heggen@drammen.kommune.no 934 39 807
  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Åsen skole.