Ansatte Åsen skole

Administrasjon og ledelse

stilling navn e-post telefon
Rektor Bente Bardal bente.bardal@drammen.kommune.no 32 04 17 01/ 924 10 893
Avdelingsleder Beate Myhagen Steig beate.steig@drammen.kommune.no 32 04 17 02
Konsulent Nina Granly nina.granly@drammen.kommune.no 32 04 17 00
Sosialfaglig Lise Myrland lise.myrland@drammen.kommune.no 481 42 922
Helsesykepleier Eivor Svensrud eivor.svensrud@drammen.kommune.no

32 04 17 36 /476 58 498

Fagleder SFO Elin T. P. Heggen elin.terese.portaasen.heggen@drammen.kommune.no 934 39 807

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Ta kontakt med skolen om du trenger kontaktinformasjon til andre ansatte på Åsen skole.